Slovo vydavatele

Vážení a milí čtenáři,

s lítostí vám musím oznámit, že týdeník Sedlčanský kraj přestává vycházet. Bohužel nejsme schopni obsahově naplnit běžné číslo solidními novinářskými texty. Nepřišlo to z nebe, situace byla obtížná dlouhodobě, neboť redakce si už více než deset let nemůže dovolit žádného redaktora na plný pracovní úvazek (ekonomika novin je příliš malá a vývoj v segmentu tištěných novin je nepříznivý). Náplň novin tak zajišťovali zapálení autoři, kteří psali pro Sedlčanský kraj po své normální práci či studiu za symbolický honorář. Tento mechanismus však v průběhu let z mnoha logických důvodů vyčerpal svůj potenciál.

Nevylučuji, že se vydávání Sedlčanského kraje obnoví. Třeba se stane zázrak a najdeme další autory, kteří svůj patriotismus a lásku k místu, kde žijí, dokážou přetavit v pravidelné zpravodajské psaní pro týdeník.

Rádi bychom zachovali vydávání vánočního speciálu Sedlčanského kraje (tedy v tomto případě jakési ročenky). Jeho vznik je postaven na jiném principu, z velké části se na něm podílí autoři mimo redakci a pracuje se na něm až několik měsíců v předstihu.

Děkuji jménem svým i všech, kteří se o vycházení Sedlčanského kraje v úctyhodné době téměř třiceti čtyř let zasloužili, za vaši přízeň. Bez ní by tyto místní noviny nikdy nemohly tak dlouho existovat. Velmi si toho vážíme. Byl to neuvěřitelný příběh.

Zdeněk Kolář

vydavatel