Internetové noviny pro Střední Povltaví

Sedlčanský kraj - Kavárna

Po přečtení článku o rodinné firmě BOBO manželů Kabátových, uveřejněným v SK 12. 5. 2021 jsem si uvědomila, že je letos 60. výročí prakticky celosvětového zákazu pěstování konopí – jedinečné rostliny, ze které mohl být papír vyráběn levněji a čistěji. Papír, který hraje a bude hrát v našich životech významnou roli.

celý článek...

Při posledních doplňujících volbách Rady České televize vzbudilo pozornost, když předseda sněmovního volebního výboru Stanislav Berkovec (nyní již bývalý) informoval vládní poslance o vztahu každého kandidáta k hnutí ANO. Pochopitelně byli zvoleni ti „pozitivní“. Poslední dobou se diskutuje, nakolik oprávněně Rada odvolala svoji dozorčí komisi, která má sloužit jako její poradní orgán. Předseda a místopředseda Rady oprávnění neuznali a na protest proti tomuto neústavnímu kroku odstoupili. A konečně jeden z nových členů Rady, Luboš Xaver Veselý, se stačil již brzy po zvolení projevit jako sprostý hulvát.

celý článek...

Z A M Y Š L E N Í

08.12.2020 12:49

Whistleblowing – záchrana zkorumpovaného světa?

Whistleblowing je anglický výraz odvozený od slovního spojení „to blow the whistle“, tj. zapískat na píšťalku neboli v přeneseném smyslu upozornit, že se nehraje podle pravidel. Whistleblower poskytuje informace osobám nebo institucím, které mohou oznamovanou skutečnost prověřit a případně zakročit. Nejde tedy jen o samotné oznámení, ale také o nalezení smysluplného řešení. Jde o nástroj ochrany veřejného zájmu, který podporuje osobní odpovědnost, a zároveň o nenahraditelný zdroj informací nejen při odhalování jednání korupční povahy, ale také při odhalování činností ohrožujících zdraví lidí nebo životní prostředí.

celý článek...

ZAMYŠLENÍ

08.12.2020 12:46

Dovolená a její délka dříve a v době koronavirové

Na podzim roku 2019 se objevily ve světě první příznaky choroby, která počátkem jara roku 2020 přerostla v pandemii způsobenou koronavirem s označením SARS Cov-19. Většina států světa jí čelila vyhlášením nouzových opatření, která se často zintenzivnila do krizových scénářů. Počet obětí dosáhl celosvětově 1,5mil., nemocných je více než 55 mil. Na mnoho měsíců se omezil hospodářský a společenský život, hranice se uzavřely a ulice se vylidnily. Miliardy obyvatel byly podrobeny přísnému domácímu režimu, většina zaměstnanců pracuje z domova (home-office). Ekonomiky všech regionů světa doznaly citelný pokles, národní hospodářství většiny zemí spadlo do debetu. Nejistoty přetrvávají.

celý článek...

Dali byste si ptačinec? Nebo snad žabinec?

Na takové otázky nejspíš zareagujete protiotázkou: „To se ta Synková snad už zbláznila?! Máme snad jíst něco pro ptáky, nebo snad cosi, nejspíš odporně zeleného, a snad i slizovitě rosolovitého?“

celý článek...

Ceny, medaile a poháry, už od mala jsme vychováváni soutěžit a  být lepší než ten druhý. Lepší, silnější, rychlejší. Soutěžíme a  poměřujeme svoje výkony s druhými lidmi. Soutěžíme o ženy, soutěžíme ve sportu, soutěžíme ve svých koníčcích, ale například i podnikání je formou ekonomické soutěže. V politice se také mezi politickými stranami čile soutěží. Světové velmoci neustále soutěží ve zbrojení. Soutěž je pro většinu lidí motivací k tomu vykonávat nějakou činnost. Má se za to, že soutěž do jisté míry urychluje technický vývoj, zlepšuje výkon a výsledky. Soutěž a  měření výkonnosti je téměř všude, je na něm založena celá naše současná společnost.

celý článek...

V současné chvíli chci upozornit a povzbudit nás, abychom svoje blízké motivovali k pohybu. Mnoho lidí je nyní izolovaných, chráněných. Mojí dlouhodobou zkušeností je, že nejdůležitější pro babičky, dědečky, i  nemocné příbuzné co jsou doma, či různých zařízeních, je pohyb jak fyzický, tak mentální.

celý článek...

Zkusme se zamyslet - kdy docházelo k epidemiím? A proč?

celý článek...

Byla sobota 24. srpna. Řeknete si a co? Sedlčanská iniciativa reGENERACE, z.s. pořádala 3. ročník Chichtyózy, což byl dobročinný festival.

celý článek...

Jsme skupina studentů Gymnázia a Střední odborné školy ekonomické Sedlčany, většina z nás chodí na hodiny výtvarné výchovy, baví nás něco tvořit a zúčastnili jsme se týdenního terénního výtvarného kurzu. Chceme zkusit prodat to, co umíme a vydělané peníze použít ve prospěch všech.

celý článek...

SEDLČANY Na hrázi přehrady se v sobotu 16. března konalo vzpomínkové setkání nejbližších rodinných příslušníků, kamarádů a známých funkcionáře TJ Tatran,trenéra kanoistiky a v neposlední řadě ředitele podniku Hamiro Vladimíra Dvořáka. Vláďa odešel náhle v prvním březnovém týdnu ve věku šedesáti osmi let.

Více ve středečním tištěném vydání Sedlčanského kraje.

celý článek...
|<12345...9>|