Internetové noviny pro Střední Povltaví

Vernisáž výstavy Regionální betlémy

datum konání: 8. 12. 2017 18:00:00
místo konání:muzeum Sedlčany

do pátku 5. ledna 2018   

Městské muzeum Váš srdečně zve na vánoční výstavu

REGIONÁLNÍCH  BETLÉMŮ

Vystaveny budou betlémy pocházející z dílen regionálních tvůrců.

Vernisáž se uskuteční v pátek 8. prosince od 18 hodin.

Součástí vernisáže bude křest nové publikace

„VODNÍ MLÝNY SEDLČANSKA NA PRAHU MODERNIZACE“

Autorka Šárka Mašková Janotová se zaměřila na provoz mlýnů z hlediska jejich hospodářství a probíhající modernizace. Publikace má přehledný charakter katalogu mlýnů bývalého sedlčanského soudního okresu v období industrializace - postupuje podle jednotlivých vodních tocích od pramene. Zohledněny jsou zde také mlýny, které se nacházely na hranici sousedních okresů, ovšem svým provozem či historickým vývojem souvisely s obcemi na Sedlčansku. Publikaci vydává Městské muzeum Sedlčany.

Zpět na kalendář