Internetové noviny pro Střední Povltaví

Vernisáž výstavy: Martina Sloupová - výstava paličkovaných krajek

datum konání: 6. 6. 2019 17:00:00
místo konání:knihovna Sedlčany

MARKÉTA SLOUPOVÁ – VÝSTAVA PALIČKOVANÝCH KRAJEK

Slavnostní vernisáž se uskuteční ve čtvrtek 6. 6. 2019 od 17 hod. a následně si výstavu můžete prohlédnout v provozní době knihovny do 3. 7. 2019.

Markéta Sloupová (nar. 13. 3. 1944) Příbramská výtvarnice, autorka vystavovaných paličkovaných krajek. Začínala paličkovat v roce 1958 v Krajkářské škole v Sedlici u Blatné. Po škole pracovala 8 let pro Vambereckou krajku, družstvo umělecké výroby Vamberk. Prováděla pásové, vláčkové, obrazové krajky i paličkovanou bižuterii. Mimo tvorbu se věnovala i vzdělávací činnosti. Vedla první kurzy paličkování v příbramském Domě kultury a kurz drhání v Drahenickém Málkově u Blatné. Svá díla ukázala na samostatné výstavě ve Výstavní síni v Pražské ulici v Příbrami v r. 1972 a na dalších společných výstavách v Sedlici, Praze, Plzni, Obecnici, Klučenicích, Drážkově. Na těchto výstavách, mimo jiné, prezentovala svoji nejjemnější práci, a to vláčkovou krajku na kapesníčku k piešťanskému kroji. Tato precizní práce byla v soutěži o nejkrásnější krajku v Čechách oceněna čestným uznáním. Další samostatné výstavy uspořádala v Březnici, v příbramské nemocnici a v geologické expozici Hornického muzea v Příbrami. Tam se setkaly nerosty umělecky ztvárněné formou krajky se skutečnými minerály a byly vděčně přijaty návštěvníky muzea. Ke krajkářskému převodu kamene do krajky bylo nutné použít mnoho různých krajkářských postupů a technik. Aby byla vystižena podoba kamenů, bylo paličkováno z příze různé síly a barev. Tak bylo možné přiblížit se jejich kráse, barevnosti, lesku a zároveň vytvořit rozdílné krajky. Velice náročný a pracný byl také převod do krajky chrámových staveb v Příbrami, Březnici, v Klučenicích a Svaté Hory u Příbrami.

Zpět na kalendář