Internetové noviny pro Střední Povltaví

Vernisáž výstavy: Historická architektura očima Ondřeje Hladíka

datum konání: 2. 9. 2021 18:00:00
místo konání:knihovna Sedlčany

HISTORICKÁ ARCHITEKTURA OČIMA ONDŘEJE HLADÍKA

Výstavu si můžete prohlížet v provozní době knihovny od 2. 9. 2021 do 6. 10. 2021.

Vernisáž se uskuteční v prostorách knihovny 2. 9. 2021 od 18.00 hod.. Na vernisáži zahraje kapela HRST.

Kreslíř a historik, který je žákem sochaře a pedagoga Jana Řeřichy, zaměřený na architekturu, a především památky České republiky. Přesto mezi jeho pracemi nalezneme i nejedno zahraniční téma, k němuž patří mimo jiné objekty zařazené do seznamu Světového dědictví UNESCO.

Nejčastějším tématem jsou však naše hrady či zříceniny, pražská zákoutí a v neposlední řadě také dnes již neexistující objekty. Mnohdy se proto nejedná o současný stav zobrazovaných staveb, ale zpracování podle starých, nekvalitních fotografií, odhalující jejich podobu v předchozích desetiletích. Velkou inspiraci přinášejí historické grafiky a kresby od umělců jako byl například Václav Hollar (český barokní rytec a kreslíř působící v 17. století působící v Německu, Nizozemí i Anglii), s nimiž je autor dobře obeznámen a obdivuje je vlastně již od dětství. Vystavované kresby jsou zpracovány kombinovanou technikou, kdy základ tvoří perokresba obvykle doplněná tužkou, v některých případech i akvarelem. Výjimku představuje jediná perokresbová koláž vytvořená ze starých vyřazených kancelářských desek, kterým chtěl autor vdechnout nový život. Reflektoval tak současnou aktuálnost ekologických témat, k nimž bezpochyby patří i druhotné využití zdánlivě nepotřebných věcí. Všechny nové kresby jsou pravidelně zveřejňovány na sociálních sítích.

Facebook: Ondra Hladík kresby

Instagram: ondra_hladík_art

Kontaktní email: oh.kresby@gmail.com

Zpět na kalendář