Internetové noviny pro Střední Povltaví

Veřejné čtení jmen obětí holocaustu - Jom ha-šoa

datum konání: 2. 5. 2019 14:00:00
místo konání:Kosova Hora - synagoga

Veřejné čtení jmen obětí holocaustu - Jom ha-šoa

Dokumentace obětí holocaustu přináší mnoho údajů a poznatků o osudech jednotlivých lidí, na jejichž základě je možné rekonstruovat jejich příběhy. Díky poznatkům získaných z dokumentace můžeme oběti holocaustu - občany, kteří žili před válkou společně s ostatními, připomínat ve veřejném prostoru, a tím je
mezi nás vracet.

Pojďme společně symbolicky vrátit oběti bezpráví do naší společné paměti veřejnou vzpomínkou – přečtením jejich jmen.

V Kosově Hoře bude čtení jmen probíhat v Synagoze Kosova Hora od 14 do 16 hodin.

Všichni jste srdečně zváni.

Zpět na kalendář