Internetové noviny pro Střední Povltaví

Slavnostní koncert k 100. výročí vzniku Československého státu

datum konání: 27. 10. 2018 16:00:00
místo konání:Sedlec-Prčice, kostel sv. Jeronýma

 

J. S. Bach: Toccata a fuga d moll „dorická“ BWV 538

J. S. Bach: Partita a moll pro sólovou flétnu flétnu III. Sarabande, IV. Bourrée Anglaise

G. Ph. Telemann: Sonáta G Dur, I. Largo, II. Allegro
G. F. Händel: Sonáta a moll, I. Adagio, II. Allegro
F. Schubert: Ave Maria
A. Dvořák: Biblické písně č. 4, 5, 6, 8, 10
A. Dvořák: Ave Maria
F. Mendelssohn-Bartholdy: Allegro moderato maestoso

Účinkují:
Monika Machovičová (*1998) 
je studentkou šestého ročníku na Pražské konzervatoři ve třídě Jiřího Kotouče. Dále studovala pod vedením Barbory Perné-Řeřichové, Jiřiny Markové-Krystlíkové a také u Brigity Šulcové. Absolvovala pěvecké kurzy u Paola De Napoli. Jako sólistka Dětské opery Praha vystoupila v rámci festivalu ISME (2008) v Teatro Comunale v Bologni, také se představila v divadle v Bayreuthu a Dortmundu. Mezi její další úspěchy patří 1. cena a cena poroty za perspektivní pěvkyni na mezinárodní soutěži Pražský pěvec (2014), získala čestné uznání a cenu za interpretaci lidové písně na soutěži B. Martinů (2015) a v mezinárodní soutěži A. Dvořáka v Karlových Varech (v kategorii Operní naděje) získala cenu za interpretaci arie B. Smetany (2015). Příležitostně spolupracuje například s Říčanským Komorním Orchestrem a Piccola orchestra.

Alfred Habermann (*1997)
se od svých pěti let věnuje hře na klavír. Od roku 2006 navštěvoval ZUŠ Jihlava, kde studoval hru na varhany u Lubomíra Šrubaře. Po základní škole složil přijímací zkoušky na Pražskou konzervatoř a nyní je posluchačem šestého ročníku varhanního oddělení u významného českého varhaníka prof. Josefa Popelky. Věnuje se zde i hře na klavír (J. Macharáčková) a hře na cembalo (E. Keglerová). Zúčastnil se mistrovských kurzů ve Španělsku, Francii a Německu. Pravidelně koncertuje po celé České republice, vystoupil např. na přehlídce varhanních oddělení v Praze, na Mezinárodním varhanním festivalu v Užhorodě, v Terezíně nebo na Orlicko - Kladském varhanním festivalu. Pro Český rozhlas natočil skladby barokních skladatelů J. C. F. Fischera a J. P. Sweelincka. Pravidelně spolupracuje s Pěveckým sborem Dopravního podniku hlavního města Prahy a spolupracoval i s orchestrem a sborem Pražské konzervatoře a dalšími tělesy. Jako varhaník působí ve dvou kostelech v pražské farnosti Žižkov, a to u sv. Prokopa a dále u sv. Rocha. Pravidelně hraje také v Lukách nad Jihlavou a Vysokých Studnicích, odkud pochází.

Tomáš Závora (*1993)
pochází z malebného městečka Benátek nad Jizerou, kde se také začal věnovat hudbě. Nejprve pod vedením svého tatínka, poté na ZUŠ J. A. Bendy pod vedením nejprve MgA Jaroslava Černého, poté MgA Jiřího Bouška, se kterým stále spolupracuje. Nyní je studentem šestého ročníku Pražské konzervatoře ve třídě Mgr Miroslava Lopuchovského. Absolvoval řadu mistrovských kurzů u předních českých i světových flétnistů, např. u Jana Ostrého, Hansgeorga Schmeisera, Philippa Bernolda, Michela Moraguese, Catherine Cantine a dalších. V současné době je prvním flétnistou Podnikového dechového orchestru Škoda auto Mladá Boleslav. A příležitostně koncertuje s Mladoboleslavským komorním orchestrem a věnuje se sólovému a komornímu hraní.

 

Zpět na kalendář