Internetové noviny pro Střední Povltaví

Proč muži neposlouchají a ženy neumí číst v mapách

datum konání: 19. 10. 2022 19:30:00
místo konání:KDJS Sedlčany

Spolek divadelních ochotníků Sedlčany uvádí dvě reprízy svých jarních představení. Barbara a Allan Peasovi, Miroslav Hanuš

PROČ MUŽI NEPOSLOUCHAJÍ A ŽENY NEUMÍ ČÍST V MAPÁCH

Hudební komedie, která vám poradí, jak předcházet partnerským krizím. Knihy manželů Peasových, které zkoumají rozdíly mezi myšlením žen a mužů, se staly světovým bestsellerem. Autoři kvůli nim procestovali celý svět a shromáždili nejnovější poznatky z oboru výzkumu mozku, z evoluční biologie, psychologie a sociologie. Čtenářům pak předkládají lehce kontroverzní výsledek, který možná překvapivým, avšak humorným způsobem vysvětluje důvod existence napětí a rozepří mezi příslušníky obou pohlaví a pokouší se najít způsoby, jak se s nimi vypořádat.

V režii Richarda Otradovce hrají: Jaroslav Repetný, Sláva Bloch, Jiří Dundr, Miloslava Kelichová, Petra Daňková, Miroslav Bouček, Jana Smrtová, Tereza Boučková, Renata Volková, Jiří Bosák, Pavel Heran a Renata Holoubková.

Vstupné: 150,- Kč.

Délka představení cca 100 min. + přestávka.

Zpět na kalendář