Internetové noviny pro Střední Povltaví

Noc kostelů 2022

datum konání: 10. 6. 2022 16:30:00
místo konání:Sedlčany, kostel sv. Martina

Noc kostelů 2022

16:30 - 18:45
DETEKTIV V KOSTELE – PROGRAM PRO DĚTI
Děti budou prostřednictvím několika stanovišť (např. tvoření se skleněnými kuličkami) seznámeny s důležitými momenty Ježíšova života.
17:00 - 20:00
ORGANIZOVANÁ PROHLÍDKA VĚŽE
19:00 - 19:10
Zahájení programu
19:10 - 19:30

Hudební vystoupení
19:20 - 19:55
Dotek Mongolska - P. Jaroslav Vracovský
O svou několikaletou misijní zkušenost ze země ČINGISCHÁNA se s námi podělí Salesián P. Jaroslav Vracovský.
20:00 - 20:30

Vystoupení chrámového sboru
20:30 - 20:55
Z histrorie kostela sv. Martina
20:55 - 21:10
Spiritualita manželství ve 21. století - Mgr. Ivanka Čiháková
21:10 - 21:20

Závěrečná modlitba
Zpět na kalendář