Internetové noviny pro Střední Povltaví

Noc kostelů 2019

datum konání: 24. 5. 2019 19:15:00
místo konání:Petrovice, kostel sv. Petra a Pavla

Noc kostelů 2019

Římskokatolická farnost Petrovice Vás zve 24. 5. 2019 na návštěvu kostela sv. Petra a Pavla v Petrovicích v rámci celostátní akce Noci kostelů.

Program:

19:15 Vyzvánění všemi zvony, zahájení

19:30 Nahlédnutí do historie a současnosti farního kostela sv. Petra a Pavla (komentovaná prohlídka)

20:00 Nové křesťanské písně

20:15 Biblická hra v podání dětí

20:30 Rekonstruované barokní varhany (informace, prohlídka a produkce)

21:00 Nahlédnutí do historie a současnosti farního kostela sv. Petra a Pavla (komentovaná prohlídka)

21:30 Nové křesťanské písně

21:45 Biblická hra v podání dětí

22:00 Rekonstruované barokní varhany (informace, prohlídka a produkce)

Po celý večer bude možno zhlédnout:

• ukázky fotodokumentace a kopií některých historických dokumentů ze života farnosti

• obrázky petrovických žáků ZUŠ Sedlčany

• prodejní výstavu výrobků Misijní dílny

Zpět na kalendář