Internetové noviny pro Střední Povltaví

Japonští démoni včera a dnes

datum konání: 17. 9. 2021 18:00:00
místo konání:knihovna Sedlčany

JAPONŠTÍ DÉMONI VČERA A DNES

přednáška

Japonsko je někdy nazýváno „zemí sta božstev“ a místní pověsti představují pro Evropana fascinující čtivo. Spolu s tradicemi tzv. lidového náboženství, na západě známém hlavně díky pestrobarevným festivalům oslavujícím nejrůznější božstva, se zdejší kultura jeví stejnou měrou jako udivující, tak i podivná. Japonské ostrovy jsou však domovem nejen bytostí, které člověku pomohou, ale i těch, které uškodí – démonů a příšerek všemožných barev a tvarů. Mnohým z nich se díky moderním médiím daří i v současné populární kultuře. Pojďme si pár z nich představit a nahlédnout tak do mytologie (a trochu i do historie) země, která se díky svým odlišnostem v myšlení, oblékání i kultuře zdá být téměř cizím světem.

O přednášejícím: Anna Štefanová je studentkou posledního ročníku magisterského studia univerzity Pardubice, v oboru religionistika. V rámci své výzkumné činnosti se zaměřuje především na východní náboženské tradice, jakými jsou například buddhismus nebo japonské šintó. Zájem o japonské „lidové náboženství“ ovlivnil i téma její diplomové práce, která se zabývá démony, a především pak změnou jejich chápání s nástupem modernity a jejich zobrazováním v současné pop-kultuře.

Zpět na kalendář