Internetové noviny pro Střední Povltaví

Dívčí válka

datum konání: 8. 6. 2019 15:00:00
místo konání:Kamýk nad Vltavou - kult. dům

V rámci Kamýckého prášení 2019

Kamýcký divadelní spolek dovoluje si pozvati spanilé dámy a slovutné pány na představení hry Františka Ringo Čecha

„Dívčí válka“

Spektákl tento předveden bude v sobotu 8. června v 15.00 v kulturním domu v Kamýku nad Vltavou

Ctěné publikum se prosí, by včas dostavilo se, neboť počet míst omezený jest. Rovněž si dovolujeme upozornit že představení není vhodné pro dítka mladší 12 let, pročež prosíme by doma ponechána byla.

Vstupné dobrovolné jest, jeho výše tedy na uvážení ctěného publika záleží!

Zpět na kalendář