Internetové noviny pro Střední Povltaví

Dětský den

datum konání: 3. 9. 2022 14:00:00
místo konání:Osečany, hřiště u hasičské klubovny

Obecní úřad spolu se Sborem dobrovolných hasičů a Sborem pro občanské záležitosti v Osečanech pořádájí pro děti a rodiče z obce v sobotu 3. září 2022 ve 14 hod. na hřišti u hasičské klubovny

D Ě T S K Ý D E N

Program :  soutěže, skákací  hrad, dětské hry, hudba

Pro děti a jejich rodiče bude zajištěno občerstvení a pro soutěžící ceny.

Těšíme se na Vaší účast.

Zpět na kalendář