Internetové noviny pro Střední Povltaví

Dernisáž výstavy Rozmarné léto ve fotografii

datum konání: 29. 8. 2022 18:00:00
místo konání:knihovna Sedlčany

ROZMARNÉ LÉTO VE FOTOGRAFII

– výstava fotografické soutěže vyhlášené Městskou knihovnou Sedlčany v rámci spolupráce fotoklubů Uran Příbram a FotoFlegmatici Sedlčany.

Dernisáž výstavy spojená s vyhlášením výsledků se uskuteční v pondělí 29. 8. 2022 v 18.00 hod.

Výstavu si můžete prohlížet v provozní době knihovny od 11. 7. 2022 do 31. 8. 2022 a po celé léto můžete také hlasovat a vybírat fotografii, která dostane Cenu diváků.

Městská knihovna Sedlčany uspořádala v rámci spolupráce fotoklubů Uran Příbram a FotoFlegmatici Sedlčany již podeváté fotografickou soutěž – tentokrát na téma Rozmarné léto ve fotografii. Téma není třeba nijak podrobněji rozvádět – název je dostatečně výstižný. Soutěž byla vyhlášena ve třech kategoriích:

A. Čas léta jako umělecké dílo. Práce s kompozicí a úhly pohledu.

B. Letní radovánky. Zážitky viditelně spojené s létem při relaxační, sportovní či turistické aktivitě.

C. Rozmarné léto. Fotografie inspirované knihou Rozmarné léto Vladislava Vančury.

Citát z knihy Rozmarné léto:

„Tento způsob léta,“ děl vposled odvraceje se od přístroje Celsiova, „zdá se mi poněkud nešťastným. Je chladno a můj dech, jakkoliv jsem nepozřel vody, je mrazivý. Který měsíc nám zbývá, jestliže ani červen není dost vhodný, abychom pečovali o zdraví a o tělesnou čistotu? Nuže, ať je podnebí příznivé čili nic, tyto věci nesnesou odkladu.“ Řka to, ujal se mistr řemene, svlékl svůj šat a dívaje se dolů do vody, jež zrcadlila jeho dlouhé zarostlé nohy, roubení bazénu a nebeskou báň, znamenal obraz obrácené nádoby, kterou kdosi neuměle postavil právě na okraj, a dodal: „Ach, plovárna a tato číška jsou prázdny.“

Zpět na kalendář