Internetové noviny pro Střední Povltaví

Betlémské světlo

datum konání: 22. 12. 2017 16:00:00
místo konání:Kosova Hora - náměstí

I letos Vám skauti a skautky přinesou

Betlémské světlo.

„Lid, který chodí v temnotách, uvidí velké světlo…“  (Iz 9, 1)

Malý plamínek, tento novodobý symbol Vánoc, jenž svou silou spojuje mnohá srdce, vám budeme předávat u vánočního stromu na náměstí

v Kosově Hoře v pátek 22.12.2017 od 16.00 do 17.00.

Všichni ti,

kterým nabízený čas nevyhovuje, si mohou Betlémské světlo odnést domů také z kostela sv. Bartoloměje v Kosově Hoře po mši svaté na Štědrý den v neděli 24. prosince 2017 cca v 8.45 nebo na Boží hod vánoční v pondělí 25. prosince 2017 cca v 8.45 a z dalších kostelů římskokatolické farnosti Sedlčany.

 V Kosově Hoře akci pořádá Junák - český skaut, středisko Sedlčany, z. s.

Zpět na kalendář