Internetové noviny pro Střední Povltaví

Banát

datum konání: 10. 1. 2018 18:00:00
místo konání:knihovna Sedlčany

Banát – přednáška pro veřejnost Mgr. Ivo Dokoupila, koordinátora projektů společnosti Člověk v tísni, o minulosti a přítomnosti rumunských krajanů.

Banát – krajina a lidé

Banát - hory nad Dunajem. Člověk a krajina zde soupeří už 180 roků. Při každodenní práci se navzájem pomalu ale vytrvale opotřebovávají, až jsou od sebe takřka k nerozeznání. Člověk žne a oře, jeho dlaň ohlazuje topůrko sekery i držadlo motyky a on sám je přitom ohlazován sluncem, větrem, deštěm a mrazem. Jeho vrásky se stále více podobají horským kotlinám, ve kterých zurčí voda, jeho oči prosvětlenému nebi a jeho dlaně srůstají s nářadím, kterým vytváří dřevěné domky, mosty, seníky a ohrady. Oběma - člověku i zemi - jako by byl souzen stejný osud pod stejným nebem, jehož zákony jsou pevné a žádná lidská vzpoura s nimi nic neudělá. Nakonec navzájem splynou v láskyplném objetí, člověk je proměněn v zemi a ta ho přichýlí, aby ho po čase opět vyvrhla. Smrt zde není krutá, je jen vysvobozením od povinnosti pro ty, kteří již nemohou dále.

Český Banát v rumunských Karpatech nad Dunajem. To je šest českých vesnic v divokých a špatně přístupných horách. To je 180 roků dřiny, trápení i radostí, 180 roků kácení pralesů, orání, setí, sklízení, kopání a stavění cest, výstavba vesnic, kostelů i hospod. To je dva tisíce pracovitých a svérázných krajanů žijících na statcích a půdě zděděné po předcích. To je ponoření se do naší vlastní minulosti, minulosti českých a moravských vesnic, do doby, kdy věci měly svůj pevný řád a kouzlo jednoduchosti a přímosti.

Mgr. Ivo Dokoupil - koordinátor zahraničních projektů MZV ČR. Od roku 2004 koordinuje projekt rozvoje šetrného cestovního ruchu v Rumunsku v oblasti českých vesnic Banátu (www.banat. cz). Od roku 2008 koordinuje projekt obnovy turistického značení na Podkarpatské Rusi a od roku 2012 projekt obnovy turistického značení v oblastech horského Krymu. Autor mnoha článků a fotografických výstav, profesionální průvodce se specializací na Rusko, Ukrajinu a Mongolsko.

www.banat.cz

www.podkarpatskarus.net

www.crimea.cz

Zpět na kalendář