Internetové noviny pro Střední Povltaví

Adventní koncert Krása Quartet

datum konání: 17. 12. 2017 16:00:00
místo konání:Petrovice, kostel sv. Petra a Pavla

Obec Petrovice Vás zve na

A D V E N T N Í  K O N C E R T  K r á s a Q u a r t e t

v kostele sv. Petra a Pavla v Petrovicích v neděli 17. 12. 2017 od 16:00 hodin

Účinkují:

Šárka Petříková

Jan Palouček

Marie Dorazilová

Jan Forest

vstupné dobrovolné

Zpět na kalendář