Internetové noviny pro Střední Povltaví

O čem psát, co fotit?


O čem psát, co fotit?

  

V rubrikách ZPRÁVY, KULTURA, SPORT, FOTO apod. (zpravodajské rubriky), jde především o zprávy a fotografie z vašeho okolí. Může jít o zprávu, která se týká města či vesnice ve které žijete nebo obce, popř. jiného místa v našem regionu – Středním Povltaví.

 

Zvláštní, z tohoto pohledu, je sekce KAVÁRNA. Ta Vám umožňuje, podělit se s ostatními čtenáři o názory týkající se blízkého okolí. Zde je prostor pro vaše komentáře, glosy či fejetony na aktuální společenská či regionální témata.

 

Témata článků či fotogalerií, které mají šanci na zveřejnění:


Události, které se staly

Otevření, vznik, rekonstrukce nebo poničení nějakého objektu (park, les, budova, socha, památník, naučná stezka, cyklotrasa, koupaliště, stadion, hřiště, divadlo, kino, rozhledna, hrad, zámek, silnice, most apod.). Informace o uskutečněné akci (výstava, přednáška, průvod, slavnost, shromáždění, návštěva významné osobnosti, trh, premiéra divadelního představení místního spolku, charitativní akce, koncert, sportovní akce apod.). Nehody, přírodní živly a vandalismus (automobilové nehody, povodně, vichřice, požáry, řádění vandalů apod.).

Události, které se stanou

Plánované otevření nebo začátek rekonstrukce nějakého objektu (park, les, budova, socha, památník, naučná stezka, cyklotrasa, koupaliště, stadion, hřiště, divadlo, kino, rozhledna, hrad, zámek, silnice, most apod.). Informace o plánované akci (výstava, přednáška, průvod, slavnost, shromáždění, trh, premiéra divadelního představení místního spolku, charitativní akce, koncert, sportovní akce apod.).

Fotky vždy zvýší atraktivitu a šanci na zveřejnění

Kvalitní fotografie jsou důležitou součástí každého článku. Snažte se, aby každý článek měl alespoň jednu fotku. Pěkné fotky vždy zvýší atraktivitu článku a tím i šanci, že redakce článek zveřejní. Fotogalerii by mělo tvořit větší množství vypovídajících kvalitních fotografií.

 

Co nepsat

Články s těmito tématy nebudou zveřejňovány:

  • Události osobního charakteru (např. svatby, pohřby, osobní oslavy apod.).
  • Recenze na komerční výrobky a služby.
  • Recenze na filmy, knihy, divadelní představení a koncerty, které jsou mezinárodního či celorepublikového významu a nemají vztah k našemu regionu. Výjimkou jsou díla místních umělců.
  • Informace o soudních kauzách, obviněních a žalobách.
  • Tisková oznámení firem či institucí či reklamní sdělení.

 

Doporučení

Články je dobré psát z pohledu třetí - nezúčastněné osoby. Například u sportu to znamená: hráče neznáte osobně, nejedná se o naše/vaše hráče, nejedná se o náš/váš klub. Pečlivě kontrolujte pravopis – raději se vyhýbejte výrazům, kde si nejste jistí. Pokud uvádíte seznam hráčů, řaďte jej abecedně podle příjmení. Vždy první iniciála jména, poté příjmení (F. Adamec, K.Novák, E.Stibor... atd.).

 

Zprávy pište krátké – obsahující základní informace. Nejsou žádoucí zdlouhavé popisy situací. Pokud možno, vyhněte se odborným a cizojazyčným výrazům.