Internetové noviny pro Střední Povltaví

Začíná topná sezóna, máte zkontrolovaný komín?

datum: 07.10.2012
autor: HS

Uplynuly více než dva roky od doby, kdy vstoupilo v platnost nové Nařízení vlády o podmínkách požární bezpečnosti při provozu komínů, kouřovodů a spotřebičů paliv.

Co vlastně „Kominický zákon“ pro majitele domů znamená? Najdete v něm, jak často a kdo může dělat revize, kontroly a čistění spalinových cest, jak má vypadat revizní zpráva, kdo je způsobilou osobou apod.

 

Revize

Je nutná při uvedení nového komínu do provozu nebo jeho opravě či rekonstrukci. Revizi může provést pouze kominík.

 

Kontrola

Měla by být jednou ročně u všech druhů paliv a rovněž je závislá na kominíkovi.

 

Čistění

U kotlů na pevná paliva je to u celoročně provozovaných topidel 3x ročně, u sezonních 2x ročně. U zemního plynu 1x ročně, u tekutých médií 3x ročně. U zdrojů tepla do 50 kW může být čistění provedeno i svépomocí.


Vypalování komína

Podle vyhlášky jej může provádět pouze kominík. Navíc se musí oznámit minimálně 5 dní předem krajskému hasičskému sboru.

 

O kontrole, čištění i revizi je podle nařízení třeba napsat zprávu. Její vzor je ve vyhlášce uveden.

 

Kompletní Nařízení vlády ze dne 1. března 2010, o podmínkách požární bezpečnosti při provozu komínů, kouřovodů a spotřebičů paliv, najdete v příloze tohoto článku.

Sdílet na Facebook Sdílet na Facebook