Internetové noviny pro Střední Povltaví

Vánoce se blíží - v neděli 2. prosince nastává letošní advent

datum: 01.12.2012
autor: HS

Křesťanský rok začíná adventem, který je jeho první částí a nastává čtyři neděle před svátkem narození Páně, to je před 25. prosincem, Božím hodem vánočním.

Označení adventu pochází z latinského slova "adventus", což znamená příchod. Myslí se tím příchod Ježíše Krista.

 

Datum první adventní neděle je pohyblivé. Je to proto, že poslední adventní neděle - čtvrtá - připadá vždy na neděli před 25. prosincem (který je hlavním vánoční svátkem). A protože 25. prosinec je každý rok v jiném dni v týdnu, tak i 1. adventní neděle má každý rok jiné datum. Advent trvá vždy do půlnoci dne 24. prosince.

Někdy se proto stává, že poslední adventní neděle může připadnout i na Štědrý den. V takovém roce trvá advent vlastně jen tři týdny, i když má čtyři adventní neděle.

 

Letošní datum 1. adventní neděle tak připadá na neděli 2. prosince.

 

Hlavním symbolem adventu je adventní věnec, ozdobený čtyřmi svícemi podle počtu adventních nedělí. Zvyk jeho používání je starý přibližně 150 let. První adventní věnec měl podobu dřevěného kola od vozu. Kruhová podoba věnce symbolizuje ustavičnou cestu slunce a zároveň i věčnost.

Tradiční barva adventního věnce je červená a zelená. Červená upomíná na krev Kristovu prolitou za spásu světa, obě barvy pak symbolizují život.

 

V současné době bývají jednotlivé adventní neděle nazývány jako železná, bronzová, stříbrná a zlatá. Toto označení je čistě komerční a nemá nic společného s křesťanskou tradicí. Cílem tohoto označení je pouze povzbudit komerční pojetí Vánoc a podpořit zákazníky v nakupování vánočních dárků a potravin.

 

Adventní doba naštěstí není pouze časem horečných nákupů. Má především svůj duchovní obsah – měla by být dobou zklidnění, střídmosti v jídle a pití, časem dobrých skutků a zamyšlení nad vlastním životem.

Sdílet na Facebook Sdílet na Facebook