Internetové noviny pro Střední Povltaví

Účastníci projektu „Manažerská angličtina“ hodnotí...

datum: 11.04.2014
autor: Jitka Jandová, Josef Nádvorník

Rádi  bychom vás seznámili s aktivitami projektu „Manažerská angličtina“, které pro vedení škol Středočeského kraje připravil a organizačně velmi dobře zajistil Vzdělávací institut Středočeského kraje, jmenovitě p. Konrádová, p.Borský a kterých jsme se v poslední době zúčastnili.

Vzdělávacím institutem Středočeského kraje byl vypracován grant pro rozvoj komunikačních dovedností  vedoucích pracovníků ve školství v anglickém jazyce, který sestával ze tří aktivit -  každý zájemce si mohl vybrat jednu nebo všechny.

            První aktivitou byla intenzivní 90 hodinová výuka anglického jazyka s lektorem, který docházel přímo za ředitelem školy na pracoviště, cílem bylo zlepšení jazyka o jednu úrovaň, např z A1 na A2.

            Druhou  aktivitou byl  40 hodinový e-learningový kurz Manažerské angličtiny, ve dvou jazykových úrovních:  A1-A2 a B1- B2, kam byl frekventant zařazen na základě testu. Kurz sestával výhradně ze samostudia materiálů -  celkově se jednalo o pět témat :  Basic elements of management, The education system in the Czech Republic, The education system in the UK , Educating managers in the system of education and European cooperation of schools, Public relations in school practice. Na tato témata navazovala diskuse účastníků  v moodle prostředí, kde byly lektorem  bodovány příspěvky diskutujících podle jejich obsahu a praktického užití angličtiny. Další část  kurzu byla testová, u jednodušších testů se prováděl výběr z několika možností, final test za každým z pěti témat byl složitější, byly hodnoceny zpracované odpovědi na otázky ke studovanému textu.  Jsem ráda, že jsem si po delší době zase  vyzkoušela roli žáka, který je zvědavý na hodnocení svého testu nebo assignmentu, na to, kolik bodů za svůj příspěvek v diskusi získal :-)  Posledním hodnoceným úkolem byla  prezentaci vlastní školy v angličtině.

 

            Třetí grantovou aktivitou byla odborná stáž na školách v Bournemouthu ve Velké Británii v termínu od 17.- 21.3.2014 . Stáž byla skvěle organizačně zajištěna a proběhla pod vedením Mgr. J. Holého. Skupina 40 účastníků byla rozdělena na tři skupiny podle typu zařízení, odkud vedoucí pracovníci byli. Každá skupina navštívila dvě školy. Součástí stáže bylo setkání s vedením britské školy, při kterém jsme zjišťovali informace potřebné k vyplnění naší závěrečné zprávy, kterou jsme zpracovávali individuálně v angličtině. Potom jsme navštívili výuku a hodiny.  V jedné ze škol jsme měli možnost ocitnout se v roli tázaného, kdy paní ředitelka umožnila žákům, aby se nás zeptali, co by je o českém školství zajímalo. Ze zvídavých otázek jsem vybrala jen tu,  na kterou si myslím, že by i naši žáci odpověděli podobně: „Který předmět mají české děti nejraději? “  Naše skupina se shodla na tělesné výchově...

 

Na závěr  komentáře účastníků:

J.J.: Kdybych měla odpovědět, co konkrétně si ze stáže odvážím, bylo by to určitě využívání prvků kritického myšlení v hodinách na obou školách, které jsem viděla, dál mě oslovilo vedení žáků ke kreativitě  a následné vzájemné komunikaci a sdílení.

 

J.N.: Neměl jsem příležitost poznat formy odborného, řemeslného vzdělávání. Přesto pro mne byla stáž velmi poučná. Jedno zjištění za všechny. Žák je hodnocen zejména za pokrok který udělal.   

 

PaedDr  Jitka Jandová, zástupkyně ředitele 2.ZŠ Propojení Sedlčany

Mgr       Josef Nádvorník, ředitel Středního odborného učiliště Sedlčany, o.p.s. 

Sdílet na Facebook Sdílet na Facebook