Internetové noviny pro Střední Povltaví

Starosta a senátor Jiří Burian hodnotí svoji činnost v horní sněmovně

datum: 21.11.2017
autor: Jindra Votrubová

SEDLČANY  Na počátku svého hodnocení uvedl opět statistiku týkající se plenárních zasedání i schůzí ústavně právního výboru, jehož je místopředsedou.

Senátoři se sešli od července celkem na sedmi zasedáních, poslední letošní schůze se bude konat 6. a 7. prosince. Členové ústavně právního výboru se zúčastnili šesti schůzek. Dvě zasedání byla výjezdní: ve slovenských Košicích jednali na ústavním, krajském soudu a na státní prokuratuře, v Hodoníně navštívili radnici, okresní soud, okresní územní pracoviště České policie a věznici v Břeclavi.

Dále se zmínil především o třech projednávaných zákonech, které mají dopad na působení obecních samospráv a život v obcích.

S návrhem zákona o střetu zájmů, který ukládá veřejným činitelům, konkrétně  představitelům měst a krajů, dále poslancům a senátorům, aby uváděli přehled a stav majetkových záležitostí za uplynulý rok, Burian souhlasí. S čím však souhlasit nemůže, to je novela zmíněného zákona, kterou již schválil Parlament. „Ta ukládá tuto povinnost všem členům zastupitelstev, přičemž se týká i těch nejmenších obcí, v jejichž čele stojí i neuvolnění starostové. Při uvádění majetkových poměrů je navíc nutno uvádět i spoluvlastníky, čili rodinné příslušníky. Novela by měla vejít v platnost 1. ledna 2018. Senátoři nesouhlasí s takovým rozsahem oznamovací povinnosti, a proto momentálně vedou jednání s Ministerstvem vnitra, jak z této povinnosti vyčlenit rodinné příslušníky veřejných činitelů a starosty malých obcí,“ komentuje senátor Burian. Domnívá se také, že uplatňování takového zákona v praxi by mohlo komunální politiky poškodit, a dokonce i vyvolat kolizi se zákonem na ochranu osobních údajů.

Další návrh zákona, o němž se senátor Jiří Burian zmínil, je zákon o ochraně a bezpečnosti České republiky neboli zákon o držení střelných zbraní, který v budoucnu implementuje připravovanou směrnici Evropské rady, jež upravuje podmínky držení střelných zbraní. Evropská rada ji chystá z důvodu nutné obrany proti zvýšenému nebezpečí teroristických útoků. Burian je toho názoru, že v naší zemi existuje dokonalý systém přidělování zbrojních průkazů a že je třeba upravit tento sněmovní návrh takovým způsobem, aby připravovaná směrnice dramaticky nezasáhla do práv tuzemských držitelů zbraní.

Také ke třetímu návrhu zákona má senátor velké výhrady, když připomíná směrnici Evropské rady z dubna roku 2016 zabývající se ochranou fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů. Jedná se o směrnici GDPR (General Data Protection Regulation) čili o obecné nařízení na ochranu osobních údajů, jež má být dosud nejvíce uceleným souborem pravidel na ochranu dat na světě. Týká se každého, kdo shromažďuje nebo zpracovává osobní údaje Evropanů, včetně společností a institucí mimo území Evropské unie, které působí na evropském trhu. „Povinností správce a zpracovatele osobních údajů je zřídit funkci tak zvaného pověřence pro ochranu osobních údajů, který se bude touto administrativou zabývat. Povinnost se týká krajů, měst, všech obcí a některých právnických osob, přičemž pověřenec nesmí být pracovníkem těchto úřadů a institucí. Náplní činnosti pověřence bude audit toho, zda jsou údaje o osobách a firmách v digitalizované formě uvedeny správně a sledovat, zda není zveřejněn nějaký fakt, který by mohl být napadnutelný v trestním stíhání,“ vysvětluje senátor Burian. Nedodržení směrnice může vést k udělení pokuty až do výše 10 milionů korun. Navíc uvedení směrnice do praxe znamená podle jeho slov další vydání na pořízení příslušného hardwaru a softwaru. „Svaz měst a obcí ve spolupráci se senátory organizuje semináře, jak tuto směrnici implementovat, neboť od 26. května 2018 by mohly za její porušení padat první pokuty,“ říká Burian.

Sdílet na Facebook Sdílet na Facebook