Internetové noviny pro Střední Povltaví

Spolupráce je soutěž v lidství

datum: 24.04.2020
autor: -red-

Ceny, medaile a poháry, už od mala jsme vychováváni soutěžit a  být lepší než ten druhý. Lepší, silnější, rychlejší. Soutěžíme a  poměřujeme svoje výkony s druhými lidmi. Soutěžíme o ženy, soutěžíme ve sportu, soutěžíme ve svých koníčcích, ale například i podnikání je formou ekonomické soutěže. V politice se také mezi politickými stranami čile soutěží. Světové velmoci neustále soutěží ve zbrojení. Soutěž je pro většinu lidí motivací k tomu vykonávat nějakou činnost. Má se za to, že soutěž do jisté míry urychluje technický vývoj, zlepšuje výkon a výsledky. Soutěž a  měření výkonnosti je téměř všude, je na něm založena celá naše současná společnost.

 

Stavět lidskou společnost na soutěži je špatně. Proč?
Soutěžit znamená mít konkurenci, soupeře a protivníky. Znamená to i  uzavřít se před okolím a konkurencí, znamená to v krajní míře nenávidět a tuto nenávist projevovat nesnášenlivostí a rasismem. Ale agresivita, soutěž a teritorialismus to jsou přeci znaky zvířete a  ne lidské bytosti. Je zde důležité si uvědomit, že spolupracovat v rámci smečky proti jiné smečce stejného druhu není spolupráce, ale je to jen další forma soutěže - kolektivní soutěž.
Proč tedy spolupracovat? Věřím, že lidi spojují společné hodnoty a jejich dosažení a udržení vyžaduje spolupráci.
Spolupracovat znamená respektovat a mít své spoluhráče a partnery. Spolupracovat znamená tolerovat cizí názory a kulturní odlišnosti. Spolupráci nelze postavit na nenávisti a všech negativních projevech soutěže a projektovat do ní projevy zla. Spolupráce je totiž založená na otevřenosti, toleranci, komunikaci a vzájemném porozumění. Samozřejmě je tu i  místo na kritiku, která by ale měla být brána například ve smyslu zpětné vazby, pozitivně.

Přínos spolupráce je jednoznačně dobro, veřejné dobro. Rozvíjejme spolupráci. V současné době se jako lidstvo potýkáme se stále více globálními problémy, které bez spolupráce
nebudou řešitelné.
Soutěžíme už dlouho, ale společnost postavená především na spolupráci je naše budoucnost.
Hledejme co lidi spojuje.
Tomáš "TEMPO" Jaroš
Sdílet na Facebook Sdílet na Facebook