Internetové noviny pro Střední Povltaví

Rumunsko – kus společné historie

datum: 16.10.2018
autor: Petr Král

Hodně se toho již napsalo k letošnímu výročí Mnichovské dohody. Přesto jsem napříč médii nikde nezaznamenal zmínku o jednom postoji našeho tehdejšího spojence. Je možné, že 80 let je dost na to, aby tehdejší postoj již zavál čas. V dnešní době jsou upřednostněny jiné skutečnosti, případně nová zjištění. Na druhou stranu v té době vědět, že vás úplně všichni nezradili či se nechystají všichni vaši sousedé si utrhnout taky kus vašeho území, mohlo třeba působit aspoň jako morální útěcha, že nás neopustili úplně všichni. Řeč je o Rumunsku.

Možná pár lidí si teď vzpomene na hodiny dějepisu a pojem Malá dohoda. Šlo o politicko-vojenské spojenectví mezi Československem, Jugoslávií (Srbsko, Slovinsko a Chorvatsko) a Rumunskem. V době, kdy Československo vyhlásilo mobilizaci, tak jediné Rumunsko přesunulo k maďarským hranicím 40 000 rumunských vojáků a představitelé Rumunska dali jasně najevo ochotu poskytnout ČSR vojenskou pomoc. Fakticky mělo jít o podporu v případě útoku maďarských vojsk na Slovensko či Podkarpatskou Rus, ale význam samotné podpory byl mnohem důležitější. Bohužel okamžikem, kdy se vláda pod tlakem západních velmocí, musela podvolit Mnichovské dohodě, fakticky přestává Malá dohoda existovat a zaniká. Obratem se všichni naši sousedé (Německo, Rakousko, Maďarsko, Polsko), vyjma zmíněného Rumunska, snaží nárokovat určitá území a dál narušovat dosavadní celistvost našich hranic.

Uteče dalších třicet let, je dávno po válce a společně s Rumunskem (a dalšími státy) tvoříme tzv. východní blok a v Československu probíhá Pražské jaro. Netřeba zmiňovat notoricky známe skutečnosti a události, které následovali. Jen se opět zmíním o tom, že Rumunsko jako jediné z Varšavské smlouvy odmítlo uposlechnout pokyn velitele vojsk Varšavské smlouvy a nezúčastnilo se zmíněné invaze do Československa. Pro úplnost, v čele tehdejších vojsk stál generál Ivan Jakubovskij.

Závěrem, ještě jedna zajímavost, která už tolik nesouvisí s našimi společnými dějinami je olympiáda 1984 v Los Angeles. Tam jak všichni víme, nikdo z našich sportovců bohužel nemohl odletět kvůli bojkotu ze strany SSSR. Ne tak Rumunsko. Rumunští sportovci se olympiády v LA zúčastnili a v celkovém počtu medailí (20-16-17) skončili druzí za pořadatelskou zemí.

Sdílet na Facebook Sdílet na Facebook