Internetové noviny pro Střední Povltaví

Pouť nebo posvícení?

datum: 12.08.2012
autor: HS

Především v letních měsících se na českém venkově setkáváme s kolotoči, lochneskami a stánkaři. Jedná se však o pouť nebo o posvícení?

Oba pojmy všichni dobře známe, ale pár dotazy mezi svými přáteli jsem se ujistil, že značná část populace v této době netuší, kde je jejich původ a skutečný význam.

 

Posvícení je slavností, vztahující se k posvěcení kostela. Výraz „posvícení“ znamená totéž co „posvěcení“.

Dostavba kostela byla v obci mimořádná událost. Jeho stavbě obyvatelé obvykle věnovali mnoho práce a dle možností i peněz. Církev sama kostely zpravidla nestavěla, ale po dokončení jen kostel převzala a starala se o jeho provoz i údržbu.

 

Pouť je pak cestou za účelem návštěvy určitého poutního místa, které má náboženský význam.

V našem případě se jedná o církevní slavnost k uctění památky světce, jemuž je zasvěcen místní kostel či kaple a přesné datum se povětšinou určuje dle liturgického – církevního kalendáře. Tato oslava pak byla vždy spojená s lidovou zábavou, různými atrakcemi, prodejem u stánků apod.

 

S postupným ztrácením víry v Boha, zvláště v komunistických zemích, se tento zvyk osamostatnil od náboženského původu a pouť se tak v běžné mluvě stává synonymem zábavního parku.

 

Takto to vypadá jednoduše, ale pozor, jak mne poučil zastupující sedlčanský farář, to není všechno!

 

Určení data poutě se odvíjí nejen od zmíněného církevního kalendáře, nýbrž i od dávných tradic, a v dnešní době už na mnohých místech netušíme, proč tomu tak je. Někde se datování provádí i ze zcela světských důvodů: sousedící farnosti by slavily ve stejný den a tak se jedno z dat posune o týden.

 

Kdy slavit posvícení? Josef II., nejstarší syn Marie Terezie (1741-1790), jeden z nejdůležitějších panovnických představitelů evropského osvícenství, se pokusil uvést (v rámci svých reforem ovlivňujících katolickou církev) do pořádku i posvícení. Protože oslav bylo nepřehledně mnoho, sjednotil datum pro oslavu posvícení na jediné – Svatohavelské.

 

I to však neplatí všude. Někde se historicky neujalo a tak se i při oslavách posvícení musíme obracet na místní znalce.

 

Přesně se zorientovat podle obecné šablony tedy nelze. Zdá se, že nezbývá, než se ptát povolaných.

 

A kde se slaví největší pouti v našem regionu v srpnu? Tento víkend se veselili v Sedlci-Prčici, příští týden bude v Sedlčanech a následující v Kosově Hoře.

Sdílet na Facebook Sdílet na Facebook