Internetové noviny pro Střední Povltaví

Obec Solenice obdržela grant EU Comenius Regio

datum: 17.11.2012
autor: Jan Mátl

Obec Solenice se stala úspěšným žadatelem o grant EU a od srpna 2012 je zapojena do programu Comenius Regio.

Solenický projekt byl vybrán jako jeden z 11 projektů v České republice. Ve středočeském kraji byly podpořeny pro obdobi 2012-2014 pouze 3 a všechny v okrese Příbram.

 

Společně s německými partnery ze spolkové země Porýní-Pfalc, ve které se nachází partnerské městečko Herrstein, budou Solenice v příštích dvou letech pracovat na projektu s názvem „Výchova k odpovědnosti za člověka a jeho životní prostředí v mladším školním věku“.

 

Partnerství Comenius Regio finančně podporuje mezinárodní spolupráci na úrovni obcí a regionů. Umožňuje úřadům s působností ve školním vzdělávání, školám a dalším organizacím z obou regionů spolupracovat na jednom nebo více tématech společného zájmu.

O grant si mohou požádat obce, svazky obcí a kraje jakožto zřizovatelé škol na místní a regionální úrovni. Do partnerství musí být mimo obce/kraje zapojena i minimálně jedna škola a jedna další organizace s vazbou na školní vzdělávání v dané obci/kraji.

Partnery na české straně jsou základní škola Solenice, SDH Solenice a společnost ČEZ – Vodní elektrárna Solenice.

 

Cílem projektu solenických, je vytvořit pedagogický návrh pro předškolní a školní výchovu zaměřený na ochranu životního prostředí. Témata, na která se budou zaměřovat, jsou především ochrana zvířat a rostlin, ekologické získávání elektrické energie, činnost záchranného systému, hasičů, první pomoc a ekologie ve volném čase i v zaměstnání. Jedním z výsledků projektu bude například vytvoření venkovní učebny.

 

Během uskutečňování projektu bude docházet k pravidelným návštěvám a výměně zkušeností s německými partnery, kterými jsou základní škola Kempfeld, přírodní rezervace Kempfel a SDH Kempfeld.

 

První setkání se uskutečnilo v Německu mezi 10. a 13. října. Při návštěvě Trevíru – nejstaršího města Německa – byli zástupci Solenic přijati i na místním krajském úřadě. Soleničtí se rovněž seznámili s činností dobrovolníků v přírodní rezervaci Kepmfeld, ve které mají svůj domov divoká zvířata z celého světa.

 

Jako symbol spolupráce zasadili zástupci Solenic a Herrsteinu strom a věří, že bude růst a kvést tak jako jejich vzájemné vztahy.

Sdílet na Facebook Sdílet na Facebook