Internetové noviny pro Střední Povltaví

Motýlí poklad z Příbramska

datum: 04.04.2013
autor: Lucie Spálenková

V pátek 5. dubna se bude od 18 hodin v areálu Centra Ochrany fauny ČR konat další z přírodovědných přednášek, tentokrát s entomologickou tématikou a nejen s ní.

Během přednášky Vám Mgr. Ondřej Sedláček, Ph.D. představí moderní přístupy k ochraně přírody spočívající v zapojení člověka do procesů vedoucích k udržení a obnově biologické rozmanitosti v současné krajině. Základní myšlenkou je pojetí ochrany přírody nikoliv jako zakonzervování, ale aktivní podpora přírodních procesů.

Nejpodstatnějším nástrojem je zde prostorově i časově rozprostřené narušování vývoje vegetace (disturbance), které paradoxně vede k správné obnově ekosystémů a podpoře druhové rozmanitosti.

 

Dozvíte se, proč jsou současné lesy tak druhově chudé, proč jsou tak ohrožená nelesní společenstva, proč a jak je třeba sekat louky, proč by člověk měl mít přístup do chráněných území či jak může být v ochraně přírody užitečný tank nebo čtyřkolka.

 

Foto: Mgr. Ondřej Sedláček, Ph.D.

Sdílet na Facebook Sdílet na Facebook

Další fotografie