Internetové noviny pro Střední Povltaví

Lovecká sezóna se blíží

datum: 08.09.2012
autor: HS

S blížícím se obdobím honů připomínáme myslivcům, aby si překontrolovali platnost dokladů.

V případě propadnutí platnosti se majitel vystavuje nepříjemnostem, jako je opětovné skládání zkoušek odborné způsobilosti, odevzdání zbraní, finanční postih apod.

 

K podání Žádosti o prodloužení zbrojního průkazu nám tisková mluvčí Policie ČR v Příbrami, Monika Schindlová, sdělila následující:

 

„Žádost je nutno podat nejpozději dva měsíce před skončením jeho platnosti. V tomto případě může příslušný útvar policie snížit poplatek na 300 korun bez přihlédnutí ke skupinám rozsahu oprávnění, to znamená celkově tři sta korun za celou žádost.

Pokud nebude dodržena dvouměsíční lhůta, činí pak správní poplatek 500 korun již za každou skupinu zbrojního průkazu.

 

K vyplněné a podepsané žádosti na předepsaném tiskopisu je nutno doložit i posudek o zdravotní způsobilosti vydaný praktickým lékařem, kde bude uvedeno pro jaké skupiny oprávnění se vydává, datum, razítko a podpis lékaře, posudek nesmí být starší tří měsíců.

Dále je nutno přinést dvě fotografie, u skupiny C - platný lovecký lístek. Poplatek se hradí v přinesených platných kolkových známkách. Policie tyto známky k dispozici nemá.“

 

Oddělení pro zbraně a bezpečnostní materiál sídlí v Žežické ulici čp. 498, Příbram – Zdaboř (vchod naproti OBI), přízemí budovy č. 18, tel. 974 879 471-3.

Sdílet na Facebook Sdílet na Facebook