Internetové noviny pro Střední Povltaví

Kdy a jak volat záchrannou službu

datum: 18.09.2012
autor: HS

Neradi to slyšíme, ale neštěstí nechodí po horách, ale po lidech. Do situace, kdy budeme potřebovat Zdravotní záchrannou službu, se můžeme dostat každý.

Záchrannou službu volejte vždy, pokud jste svědky náhlého a neočekávaného zhoršení zdravotního stavu pacienta, závažného úrazu nebo děje, který patrně bude mít za následek úraz.

Volejte, i když si nejste jisti, zda se o takový stav jedná. Dispečer záchranné služby, kvalifikovaný zdravotník, vám pomůže situaci posoudit a najít optimální řešení.

 

Záchranná služba má v ČR jednotné číslo 155, které se vytáčí z jakéhokoliv telefonu veřejné telefonní sítě (včetně mobilních sítí) bez předvolby a volání je bezplatné.

 

Zdravotní sestra na dispečinku záchranky zpravidla ověří číslo, z něhož voláte, a adresu (popis místa), kam je třeba poslat pomoc. V dnešní době jsou hovory stále častěji odbavovány na úrovni krajských měst. Aby se předešlo nedorozumění, zejména při volání z mobilního telefonu, vždy sami uveďte obec, ve které se nacházíte.

 

Dispečera budou zajímat následující údaje:

 

byt, pracoviště nebo jiný uzavřený prostor

- adresa a číslo domu (jsou důležitá obě čísla - červené i modré)

- patro a jméno majitele bytu

- jak najít dům (hlavně na sídlištích)

 

veřejná komunikace nebo volné prostranství

- stručný a výstižný popis místa události, např. typická budova poblíž, park, křižovatka, poslední vesnice, odbočka, kilometrovník na dálnici, správné číslo dálnice, popř. GPS souřadnice.

 

Pracovník dispečinku bude pravděpodobně zjišťovat určité podrobnosti o tom, co se na místě děje. To není otázka zvědavosti, ale jde o významné informace, sloužící jako podklad pro rozhodování jakou pomoc, v jakém rozsahu a s jakou naléhavostí na místo poslat, případně jaké oddělení nemocnice informovat o pravděpodobném přijetí pacienta.

 

Vybavení operačních středisek dovoluje předat informace posádce bez nutnosti přerušit hovor s volajícím. Zatímco tedy hovor pokračuje, posádky záchranky je již na cestě na místo zásahu.

 

Pokud je to možné, volejte vždy přímo záchrannou službu na čísle 155. Alternativní tísňové číslo 112 vede pouze do tzv. „telefonního centra tísňového volání“, jehož pracovník po zjištění základních informací stejně hovor přepojí na dispečink záchranky. Je zřejmé, že při tom vždy dochází k většímu či menšímu zdržení a za určitých okolností může dojít i ke zkreslení informací.

 

Centrum linky 112 nemá k dispozici žádné zásahové prostředky – jde pouze o jakousi „výhybku“ pro ty, kteří nemohou volat přímo potřebnou tísňovou složku. Číslo 112 je určeno především pro cizince, kteří neznají národní tísňová čísla, a dále pro ty, kteří z jakéhokoliv důvodu národní tísňová čísla volat nemohou.

Týká se to např. případů, kdy mobilní operátor volajícího nemá v daném místě pokrytí. Pokud je zde pokrytí jakéhokoliv jiného operátora, lze volat číslo 112 z libovolného mobilu, a to i bez SIM karty.

 

Jak postupovat, než záchranka dorazí? Pokud je potřeba, je samozřejmé poskytnou postiženému první pomoc. Základní návod, jak na to, obvykle poskytne dispečerka záchranné služby.

 

Co dále dělat do příjezdu sanitky:

1/ pokud jde o událost v uzavřeném místě a na místě je více osob, vyšleme někoho na ulici, aby zajistil optimální přístupovou cestu (odemknul všechny dveře "v cestě", přivolal výtah apod. a dále signalizoval přijíždějící posádce, kde se přesně nachází místo zásahu

2/ v noci rozsvítíme co nejvíce světel směrem do ulice

3/ pokud je to možné, nachystáme doklady nemocného, lékařské zprávy a léky, které nemocný trvale užívá

4/ pokud došlo k otravě, připravíme obaly od léků či jiných látek, jimiž se postižený mohl otrávit

5/ bezpečně zajistíme domácí zvířata, která by mohla napadnout posádku záchranné služby (zejména psy)

6/ nechte přístupný/zapnutý telefon, z něhož jste volali. Může se stát, že posádka sanitky nebude moci najít místo zásahu, narazí na zamčené domovní dveře, nebo dojde k jiné komplikaci a dispečink záchranky bude potřebovat s vámi ještě hovořit.

 

Zdroj informací + ilustrační foto: ZZS ČR

Sdílet na Facebook Sdílet na Facebook

Další fotografie