Internetové noviny pro Střední Povltaví

Kde na to stát či obce nestačí, musíme si pomoci sami

datum: 25.04.2013
autor: HS

Ke zcela novému modelu péče o potoky a krajinu v Česku zve aktivní občany sdružení Arnika. Lidé z okolí při ní, po dohodě s místními, přebírají nad konkrétním úsekem toku takzvaný Patronát nad potokem.

Pro netradiční formu pomoci vodním tokům i okolní krajině je klíčové zapojení místních obyvatel – voda teče blízko jejich domovů a dobře vědí, jak se potok v průběhu roku chová. Důležitým krokem je ozdravění koryta, ke kterému se pak lidé pravidelně vracejí a dále mu pomáhají.

 

Prvního Patronátu se v červenci 3012 v Kadově nedaleko Blatné zúčastnilo okolo sto dvaceti dětí i dospělých. Může se jednat o pravidelnou činnost či např., jako v tomto případě, o náplň letního tábora.

Další Patronáty se chystají například v Telči nebo Praze. Forma patronátů se už osvědčila třeba v Německu nebo na Slovensku.

 

Proč právě patronáty?

„Patronáty nad potoky jsou elegantní a účinné řešení dlouhodobě zanedbávaného stavu našich drobných potoků a řek,“ říká koordinátor patronátů Ing. Jakub Esterka z Arniky. „Je spousta úseků vodních toků, které jsou zbytečně znásilněny napřímením a prohloubením koryta, vybetonováním nebo jsou jinak kanalizovány. To je pro život ve vodě fatální. Stejně tak to ničí vodní režim krajiny a často jsou podobné regulace toku v rozporu protipovodňovou ochranou,“ doplňuje Esterka.

 

Opevněná a narovnaná koryta řek urychlují tok vody v krajině, zhoršují průběh povodní, brání jejímu přirozenému čištění a ničí přirozená stanoviště organizmů vázaných na vodní prostředí. Příčné stavby zase znemožňují přirozenou migraci.

 

Zpátky k přírodě

Model patronátů je v našich podmínkách snadno použitelný. Jednoduchá metodika umožňuje na vhodných úsecích malých toků nastartovat přírodní procesy tak, aby si příroda mohla pomoci sama, tedy co nejvíce přiblížit koryta toků jejich přirozené podobě.

 

Záměrem Arniky je rozšířit tento model na co nejširší spektrum lokalit. Lidé se tak mohou nejen aktivně zapojit do ochrany přírody, ale mají také možnost upevnit vztah ke konkrétnímu místu.

Sdílet na Facebook Sdílet na Facebook