Internetové noviny pro Střední Povltaví

Jak přežít mrtvici ve zdraví

datum: 11.07.2012
autor: HS

Poněkud lidový název „mrtvice“ obsahuje slovní základ od mrtvého – v dnešní době mnohdy nejde o život, ale zcela jistě jde o jeho kvalitu.

Ještě poměrně nedávno byla cévní mozková příhoda, jak se „mrtvice“ odborně nazývá, osudovou ranou, po které velmi často postižený zůstal s trvalými následky. Pacienti zůstávali ochrnutí, s poruchou řeči, se změnami psychiky, a to i přes dlouhodobou a náročnou rehabilitaci.

 

Dnešní medicína sice neumí zázraky, ale části nemocných umí nabídnout několik různých postupů, jimiž se v neprůchodné cévě v mozku znovu obnoví krevní průtok a následky jsou pak minimální nebo dokonce žádné. Klíčem k úspěšné léčbě je však čas – pacient musí být dopraven do iktového centra a prodělat potřebná vyšetření do 4,5 hodiny od vzniku prvních příznaků.


Neváhejte, tady jde opravdu o čas

 

Někdy však pacienti nebo jeho blízcí váhají nebo neví, jak je okamžitá odborná pomoc důležitá – jako v následujícím příběhu: „Pán kolem padesáti let náhle ochrnul na polovinu těla, jeho řeč byla hůře srozumitelná, měl pokleslý koutek. Manželka chtěla zavolat záchrannou službu, ale pacient jí to více než dvě hodiny zakazoval a manželka se neodvážila rozhodnout za něj. Až dcera, která pracovala ve zdravotnictví, rozpoznala vážnost situace a obrátila se na linku 155.


Po osmi minutách byla posádka na místě, avšak do okamžiku, kdy je ještě šance na léčbu, která může pomoci, zbývalo asi 70 minut. Do té doby musela posádka záchranné služby přemluvit stále ještě odmítajícího pacienta, vyšetřit ho, dovézt do specializovaného centra, které bylo tehdy 25 minut jízdy sanitkou, a v centru museli provést všechna potřebná vyšetření před zahájením léčby. Pokud se někdy hovoří o závodě s časem, tak to bylo v tomto případě. Naštěstí skončil šťastně, vše se stihlo a pacient zůstal bez trvalých následků.“

 

Druhý příběh, který jsme vybrali, dokazuje, jak je důležitá reakce okolí: „Zdravá sedmatřicetiletá paní náhle v práci zkolabovala, ochrnula na polovinu těla a přestala úplně mluvit. Měla štěstí, že ji tato příhoda nezastihla o samotě, to by nebyla schopná si zavolat pomoc. Spolupracovníci ihned zavolali záchrannou službu.


Posádka přijela během 4 minut a do 30 minut od vzniku cévní mozkové příhody byla pacientka ve specializovaném centru. Následná léčba byla úspěšná a maminka od dvou dětí se vrátila domů bez následků. Ještě že kolegové v práci nepředpokládali, že „to přejde“ a že mladý člověk „mrtvici“ mít nemůže.“

 

Jak poznat mrtvici

 

Mezi hlavní příznaky probíhající cévní mozkové příhody patří porucha řeči, pokles ústního koutku, oslabení paže nebo celé poloviny těla. I když si to lidé často myslí, pacient s mrtvicí nemívá bolesti hlavy!

 

Pokud se objeví některý z výše uvedených příznaků, volejte ihned přímé tísňové číslo záchranné služby – 155. Zde hovor přijmou kvalifikovaní zdravotníci, kteří umí vyhodnotit závažnost stavu a v případě pochybností i poradí. Bez záchranné služby je celý řetězec péče pomalejší a komplikovanější. Posádky záchranné služby nejen rozpoznají příznaky cévní příhody, ale hlavně zorganizují péči co nejrychleji. Přímo z místa prostřednictvím operačního střediska také informují lékaře ze specializovaného centra.

 

Díky tomu je pak celý tým v nemocnici připraven, je zajištěno vyšetření mozku pomocí CT a snaha o záchranu mozkových buněk může začít.

 

Iktová centra ve Středočeském kraji

 

Ve Středočeském kraji jsou Iktová centra pro akutní léčbu cévních mozkových příhod při Neurologických odděleních nemocnice v Kladně, Kolíně, Mladé Boleslavi a nově také v Příbrami.

 

Jedná se o součást celostátní sítě 33 vybraných, vysoce specializovaných pracovišť vybavených moderními zobrazovacími přístroji a zkušeným týmem lékařů a sester. Pacienti, kteří se sem dostanou do 4,5 hodin od vzniku příznaků, jsou léčeni trombolýzou, tedy podáním velmi účinného léku na rozpuštění krevní sraženiny ucpávající mozkovou tepnu.

 

Jen od počátku letošního roku tak bylo léčeno 31 pacientů převážně s dobrými výsledky. Tito pacienti měli štěstí, že oni sami nebo jejich okolí správně poznali příznaky cévní mozkové příhody a rychle zavolali na linku 155; střední doba od vzniku mrtvice do zavolání záchranné služby byla u těchto pacientů jen 18,5 minuty.

 

V některých výjimečných případech je potřeba zavést do mozkového cévního řečiště pacienta tenkou trubičku a její pomocí krevní sraženinu vyjmout, případně zúženou tepnu roztáhnout balónkem. Pacienti, kteří takové ošetření potřebují, jsou odesíláni na specializovaná pracoviště v Praze, především do Ústřední vojenské nemocnice, nebo do Nemocnice Na Homolce.

 

Příznaky cévní mozkové příhody

 

Mrtvice je tedy i v dnešní době závažné a život ohrožující onemocnění, ale pokud jsou její příznaky včas a správně rozeznány a je neodkladně zavolána záchranná služba, může být řada pacientů úspěšně vyléčena a dál vést plnohodnotný život.

 

Pomoci svým blízkým můžete i vy. Proto si zapamatujte tyto jednoduché kroky:

- asymetrické, byť mírné ochrnutí, zhoršená řeč či neschopnost porozumět mohou být příznaky cévní příhody;

- „mrtvice“ nebolí;

- neváhejte volat záchrannou službu – jde o čas pro vás nebo vaše blízké;

- volejte přímo 155, tísňovou linku obsluhují vyškolení zdravotníci.

 

Autoři: MUDr. Jana Šeblová, Ph.D., lékařka Zdravotnické záchranné služby Středočeského kraje, MUDr. Martin Šrámek, vedoucí lékař Jednotky intenzivní péče neurologického oddělení Oblastní nemocnice Kladno.


Pro další informace kontaktujte MUDr. Janu Šeblovou na jana.seblova@zachranka.cz.

Sdílet na Facebook Sdílet na Facebook