Internetové noviny pro Střední Povltaví

I přes nejnižší nezaměstnanost v rámci okresu je na Sedlčansku volných pracovních míst nedostatek

datum: 22.03.2021
autor: Olga Trachtová Hadáčková

REGION Na začátku tohoto měsíce se objevila zpráva o tom, že v rámci Středočeského kraje je na tom Příbramsko nejhůř, co se týká nezaměstnanosti. Zeptali jsme se proto analytika trhu práce Petra Šindeláře, jak to vypadá s mikroregionem Sedlčansko.

„K 28. únoru 2021 evidovala Krajská pobočka ÚP ČR v Příbrami v mikroregionu Sedlčansko 597 uchazečů o zaměstnání, což je o čtyři méně než na konci předchozího měsíce. Ve srovnání se stejným obdobím roku 2020 se počet uchazečů zvýšil o 137 osob,“ říká Petr Šindelář s tím, že jde o nárůst o třicet procent. Podíl nezaměstnaných na obyvatelstvu v mikroregionu Sedlčansko činil k tomuto dni čtyři procenta. Zůstal tak na stejné hodnotě jako v lednu 2021. Ve srovnání s únorem 2020 to bylo o jeden procentní bod více, neboť v únoru 2020 činil podíl nezaměstnaných na obyvatelstvu 3,0 %.

K poslednímu únoru evidoval ÚP ČR v mikroregionu Sedlčansko celkem 267 volných pracovních míst. Jejich počet byl o 35 vyšší, než v předchozím měsíci, a o 17 volných pracovních míst nižší, než v únoru 2020. Na jedno volné pracovní místo v mikroregionu Sedlčansko tak v současné době připadá v průměru 2,2 uchazeče.

Pro srovnání uveďme, že k 28. únoru 2021 činil podíl nezaměstnaných na obyvatelstvu v okrese Příbram 5,1 %, což je stejné, jako v předchozím měsíci. Ve Středočeském kraji podíl nezaměstnaných na obyvatelstvu dosáhl výše 3,8 %, tedy o 0,1 procentního bodu více než minulý měsíc, a v České republice ke stejnému datu činil podíl 4,3 % a byl tak na stejné úrovni, jako v lednu.

V rámci okresu Příbram se Sedlčany drží na nejnižší úrovni nezaměstnanosti, pouze 4 %, ale díky malému množství pracovních pozic tady připadá 2,2 uchazeče na jedno volné pracovní místo. Sedlčany samotné vykazují 4,2% podíl nezaměstnanosti a 1,4 uchazeče na pozici. Mikroregion Příbram vykazuje 1,2 uchazeče na jedno volné pracovní místo a podíl nezaměstnanosti 5,2 %. Samotná Příbram má jednoho uchazeče na jedno volné místo a podíl nezaměstnanosti 5,7 %. Mikroregion Dobříšsko má sice 5,1 % nezaměstnaných, ale počet míst odpovídá počtu žadatelů. Samotná Dobříš je na tom ještě lépe. Při 4,7% podílu nezaměstnaných připadá 0,4 uchazeče na jedno volné místo. Březnicko má 4,4% nezaměstnanost, samotná Březnice 4,5%. Na jedno pracovní místo je v Březnici 1,9 uchazeče, v mikroregionu pak 2,5 uchazeče. Rožmitálsko, stejně jako samotný Rožmitál pod Třemšínem, má podíl nezaměstnaných 5,3 %. Přímo v Rožmitálu připadá na jedno pracovní místo 1,2 uchazeče, v mikroregionu je to pak 1,8 uchazeče.

V přiložené tabulce můžeme vidět, jak jsou na tom s nezaměstnaností jednotlivé obce mikroregionu:

(Tabulka)

Covid má negativní následky

Z počátku roku 2020 se podle Petra Šindeláře stav ekonomických ukazatelů ještě vyznačoval jen mírným poklesem, ale postupně v průběhu roku se tempo trhu práce a ekonomiky v některých odvětvích zpomalovalo a stagnovalo, ekonomické ukazatele se díky Covidu -19 a karanténám zhoršovaly. „I přes pomalejší tempo ekonomiky a v souvislosti se státem vynaloženými prostředky se hospodářská situace v ČR poměrně stabilizovala, ale jistota, která v minulých letech velmi příznivě ovlivňovala chod podnikatelských subjektů a jejich nové investice ve Středočeském kraji, se celkově vytratila. V důsledku ekonomické krize, zpomalení a v některých odvětvových komoditách i zastavení ekonomického růstu, omezením trhu práce, strukturálními problémy u volných pracovních míst a celkovému snížení poptávky v klíčových odvětvích, jako je zpracovatelském průmyslu, těžebním průmyslu, chemickém průmyslu a hutnictví, došlo ve všech okresech Středočeského kraje k očekávanému zvýšení absolutního počtu uchazečů a hodnota registrované nezaměstnanosti se v roce 2020 postupně zvyšovala,“ vysvětluje.

Počátkem roku 2021 dochází rovněž k očekávanému zvýšení nezaměstnanosti. Na základě omezení trhu práce a zaměstnanosti a v souvislosti s celkovým ukončením sezónních prací došlo v lednu a únoru 2021 k nárůstu absolutního počtu uchazečů o zaměstnání a zvýšení registrované nezaměstnanosti. „Podíleli se na tom uchazeči přicházející do evidence Krajské pobočky ÚP ČR v Příbrami vlivem důsledků vzniklých z omezení trhu práce, například snižování počtu zaměstnanců, rušení pracovních míst a hromadné propouštění, ale rovněž i uchazeči, kteří přišli do evidence v souvislosti s ukončením sezónních prací, zejména v zemědělství, lesnictví, stavebnictví, turistice a rekreaci, povrchovém těžebním průmyslu,“ podotýká Petr Šindelář.

Struktura zaměstnání, tedy profese nově příchozích uchazečů, se s minulým rokem 2020 výrazně nezměnila. Jde opět o sezónní zaměstnance a zimní OSVČ, poslední měsíce se ve větším procentuálním podílu vyskytují profese jako kuchař, číšník, servírka, recepční, provozní hotelů a restaurací, prodavači, pracovníci v cestovním ruchu. Nově se evidují veškeré profese spojené s letištěm, tedy piloti, letušky, instruktoři, pomocný personál a další. Narůstají také profese týkající se lodní dopravy, OSVČ v oblasti služeb, jako jsou například kadeřnice nebo svatební salony, ale také řemeslní pracovníci ze skláren a pracovníci z automotive.

V některých oborech, jako jsou služby, lázeňské lékařství, automobilový průmysl, turismus a pohostinství, řemeslná umělecká výroba, doprava, výstavnictví a další, je znatelné snížení poptávky po pracovní síle, omezení výroby, snížení zakázek a omezení některých nabízených služeb. „Pro současný trh práce je charakteristická disproporčnost ekonomické krize. Jsou odvětví, která výrazně postihlo omezení trhu práce a nařízené uzavření provozů, především cestovní ruch, gastronomie, služby, obchod, kultura, letecká a lodní doprava. A na druhé straně oblasti, jako je výroba v některých odvětvích průmyslu, zdravotnictví, sociální péče, ve kterých se zaměstnavatelé potýkají s nedostatkem pracovní síly,“ upozorňuje Petr Šindelář.

Vliv má i dočasné přerušení činnosti

Mezi těmi, kteří dočasně přerušili svou činnost vlivem důsledků vzniklých z omezení trhu práce souvisejících s pandemickými opatřeními, jsou v řadách OSVČ většinou drobní podnikatelé provozující pohostinství, kiosky, bufety, rekreační střediska, hotely, a dále někteří pracovníci ve službách a řemeslníci. S nástupem zimy se v prosinci 2020 a lednu 2021 do evidence ÚP ČR rovněž přišli zaregistrovat i ti živnostníci, kteří jsou závislí na povětrnostních podmínkách, tedy tesaři, pokrývači, zedníci, lešenáři, pracovníci v lese a kamenolomech, zahradníci a pěstitelé a další.

„Větší a ekonomicky silnější zaměstnavatelé momentálně hledají nové zaměstnance nebo zástupy za nemocné zaměstnance ve strojírenských, potravinářských a zpracovatelských závodech a v některých službách, dále v logistice a e-shopech skladníky, dále kvalifikované řemeslníky. V některých oborech chybí zejména cizí státní příslušníci. Je tedy šance, v případě některých profesí, že propuštění zaměstnanci mohou nastoupit rovnou k novému zaměstnavateli, aniž by se dostali do evidence ÚP ČR,“ zamýšlí se Šindelář. „Předpokládáme, že podíl nezaměstnaných na obyvatelstvu za měsíc březen a duben 2021 ve Středočeském kraji mírně klesne nebo bude stagnovat, bude se tak pohybovat kolem hodnoty 3,7 % - 3,8 %, bereme-li v potaz současnou deklarovanou výši počtu obyvatel ve věku od 15 do 64 let ve Středočeském kraji,“ dodává.

Sdílet na Facebook Sdílet na Facebook