Internetové noviny pro Střední Povltaví

Hejtmanka Petra Pecková pomohla Lauře Roden v cestě za úspěšným testováním nejmladších žáků

datum: 04.03.2021
autor: Olga Trachtová Hadáčková

SEDLČANY/PETROVICE V první fázi testování byly využity tzv. plivací testy, které si vyzkoušely děti v Sedlčanech i Petrovicích pouze jednou. S jejich aplikací ani výsledky totiž nebyla Laura Roden spolu s dalšími zainteresovanými spokojená.

Jako druhé nabídla sedlčanským žáčkům k vyzkoušení tzv. lízátkové testy. „Odběr děti rozhodně hodnotily jako jednodušší než plivání do trychtýřku. Také vyhodnocení bylo rychlejší a snadnější. Navíc před testem je nutné vynechat jídlo a pití jen na třicet minut, což je třetina toho, co je nutné u plivacího testu,“ popisuje jejich aplikaci lékařka Laura Roden. Jeden z testů měl pozitivní výsledek. Rodiče šli s žákem na konfirmaci pomocí PCR testu až v pondělí, výsledek byl negativní. Šlo tedy o falešně pozitivní výsledek.

Správnou cestou je odběr ze slin s testováním v laboratoři

„Potom v pondělí jsme celou školu udělali PCR testy. Ty nám zpětně řekly, že jsme měli v ten čtvrtek jeden falešně negativní výsledek. Odběr vzorku byl do vatového válečku, který byl ve zkumavce. Z ní šel rovnou do pusinky dítěte, to ho mělo minutu v puse a pak ho vyplivlo zpátky do zkumavky a zašpuntovalo,“ popisuje další způsob odběru vzorku slin s tím, že celou proceduru dokázali i prvňáci sami. Odběr byl snadný, vyhodnocení pomocí laboratorní metody PCR. „Všechny výsledky jsem měla ještě ten den večer,“ pochvaluje si zubařka z iniciativy Lékaři pomáhají Česku. Objevil se jeden pozitivní vzorek, který podle virové nálože poukazoval na to, že žákyně byla pozitivní už ve čtvrtek, ale použitý antigenní test ji nezachytil. V běžném vyjádření laboratoře sice zpráva o množství virové nálože není, ale po telefonické konzultaci s laboratoří lze přibližně zjistit právě i stáří infekce.

Ve středu proběhly testy stejným způsobem i v Petrovicích. „Přestože jsme navštívily s cílem odběru i chlapečka, který zůstal doma s teplotou, všichni měli PCR test negativní,“ říká Roden s tím, že v Petrovicích získala k tomuto testování o dva souhlasy více, zatímco v Sedlčanech rodiče jednoho žáka svůj souhlas odebrali. „Líbí se mi na tom, že je tam opravdu minimální manipulace s tím potenciálně infekčním materiálem. Kdyby to prováděli sami pedagogičtí pracovníci, je to pro ně z těch všech metod nejschůdnější. Zároveň máme nejpřesnější výsledek. Díky přesnosti a širšímu záchytu je tento test možný dělat s nižší frekvencí, takže i cenově se to tolik neliší od antigenních testů, které by bylo potřeba dělat častěji. Navíc zde není nutná následná konfirmace dalším testem, protože jde přímo o PCR test,“ vysvětluje Laura Roden. To je dobrá zpráva pro rodiče, kteří mají problém se „šťouráním“ dětem v nosohltanu.

Nezanedbatelnou výhodou tohoto testu je také nutnost nejíst a nepít pouze půl hodiny před testem a zejména rychlost odběru: „Ve třídě je za deset minut hotovo. Někomu jsme pomohli odšpuntovat víčko, ale jinak to všechno zvládly děti samy. Z toho celkového počtu jen tři děti si to do té pusinky nevyklopily. Ale už mám zažádáno, aby vyrobili dětskou velikost těch válečků. Myslím si, že tím si hodně pomůžeme,“ dodává. Na obou zdravotnicích už bylo jen nalepení čárových kódů, uložení vzorků do přepravky a předání pracovníkovi laboratoře, který si vše odvezl k vyhodnocení. S odebranými vzorky není nutné nakládat nějakým specifickým způsobem, ani je chladit v lednici. Včasné odebrání a přepravení do laboratoře je nutné z toho důvodu, aby bylo možné zjistit výsledek ještě tentýž den. Pozitivní žák a jeho bezprostřední okolí by tak mohlo nastoupit do karantény či izolace hned následující den, čímž by se eliminovalo riziko dalšího přenosu.

V plánu bylo ještě jedno otestování nejmladších žáků ZŠ Propojení i ZŠ Petrovice. To mělo odhalit také případné šíření ve třídě s pozitivním záchytem. „Hned druhý den šli do karantény okolo sedící žáci ze třídy i z jídelny. Tak to doporučila hygiena,“ vysvětluje Laura. Doufala, že se první a druhé třídy od tohoto týdne nezavřou, nebo že dostane od Vlády výjimku. Chtěla testování dokončit, zároveň slíbila dětem v karanténě kontrolní odběr.

Pomohla hejtmanka Pecková

K novému typu testů sedlčanské zubařce dopomohla hejtmanka Petra Pecková, která zajistila podporu. „Požádala jsem jí o pomoc ve čtvrtek po posledních antigenních testech. Během odpoledne a večera to dokázala celé zorganizovat, abychom ty nové testy měli včas, abych dokázala už v pondělí říct, jestli jsme tam měli nějaké falešně negativní výsledky. Jsem jí za tuto možnost hrozně vděčná,“ pochvaluje si Laura Roden. Jediným požadavkem lékařky byl odběr pomocí slin.

Testování nakonec proběhlo díky laboratoři Spadia Lab. Ve spolupráci s Univerzitou Karlovou a její společností GeneSpector nabídli kromě dalších také těmto dvěma školám vyzkoušení zmíněného testu. „V rámci pilotního programu se zjišťuje, jak nejlépe zajistit logistiku v případě zvýšeného zájmu o testování žáků. Ta zahrnuje komunikaci se školou, zaškolení odpovědných pracovníků, nastavení elektronické komunikace pro přenos výsledků, načasování odběru v rámci výuky, transfer vzorků do laboratoře a jejich zpracování. V pilotní fázi vyčlenila laboratoř Spadia Lab pět set kusů testovací sady. Známé jsou už výsledky, které nepřinesly překvapivé výsledky. Celkem 98 % dětí a pedagogů bylo negativních, pouze 2 % z pětistovky testovaných mělo pozitivní test, což se očekávalo. Laboratoř Spadia Lab vložila do pilotního projektu přibližně dva miliony korun,“ informuje sama laboratoř. „Jsem moc ráda, že to pro nás udělali na vlastní náklady,“ dodává Roden.

Závěry jsou jasné

Už před dokončením zkušebního testování vypracovala závěrečnou zprávu. „Z mého pohledu jsou po všech směrech lepší testy PCR s tímto typem odběru do toho válečku. Zkoušela jsem si to amatérsky kalkulovat a myslím, že to ani cenově nevyjde hůř, než by byly antigenní testy, které by musely být nejméně jednou za tři dny. U bezpříznakových jsou navíc méně citlivé, spolehlivost snižuje také manipulace s těmi testy a nejistota ve čtení jejich výsledků. Ty PCR testy by podle laboratoře Spadia stačily jednou za devět dnů. Naše odběry slin byly podle pracovníků laboratoře dostatečné a v pořádku pro kvalitní výsledek, takže bychom měli jednou za devět dnů přesný výsledek. I cenově by to tak vycházelo docela dobře,“ shrnuje lékařka Laura Roden své závěry.

Podle informací, které lékařka zjistila od různých laboratoří, by měla být testovací kapacita laboratoří dostatečná i v případě, že by se touto cestou vydaly i další školy nebo by ji ministerstvo nařídilo. Při slovu „povinné“ se ale ošívá: „Já nejsem zastáncem povinného testování. Jsem zastáncem toho, aby se mohli ředitelé, učitelé a rodiče té dané školy rozhodnout, jestli dál učit distančně, nebo prezenčně s tím testováním. Ale i kdyby se rozhodly všechny školy učit prezenčně s testováním, tak mi bylo z více laboratoří řečeno, že by bylo možno tu kapacitu pokrýt,“ říká. Dobrovolnost na úrovni školy a rodičů by podle ní umožnila jistou míru vlastní angažovanosti mezi řediteli, učiteli a rodiči žáků, která by přispěla k uvědomění zodpovědnosti každého jednotlivce. „Bude zachován i rovný přístup, který je dán pro všechny stejnou možností volby mezi oběma způsoby vzdělávání,“ podotýká.

Cílem celého zkušebního testování bylo najít možnosti detekce viru u bezpříznakových jedinců, kterými jsou v tomto případě žáci základních škol, pro opakované preventivní testování žáků v základních školách. Sledují se tři podstatné parametry: dostatečná citlivost testu, neinvazivní způsob odběru vzorku přijatelný pro děti a jejich rodiče i v případě častého opakování testování a také jednoduchost a bezpečnost manipulace s testem v případě použití jinou osobou než zdravotníkem. Dalšími posuzovanými faktory jsou rychlost vyhodnocení testu, cena a dostupnost.

V případě prvního testu, o jehož aplikaci jsme podrobně informovali v minulém čísle, se cena pohybuje okolo 250 Kč za jeden test. Množství testů na trhu je dostatečné. Testy by v případě hodnocení pedagogickým pracovníkem u třídy se dvaceti žáky trvaly od začátku odběru vzorku do momentu odečtení výsledku 30 - 40 minut. Vyhodnocení tzv. lízátkového testu bylo rychlejší, od začátku odběru vzorku do vyhodnocení výsledku trvaly 20 – 25 minut. Cena je v tomto případě nižší, 190 KČ za jeden test. I tyto testy by byly dostupné v potřebném počtu.

Získání sliny nasátím do houbičky na lízátku v případě druhého použitého testu bylo snadnější než v případě prvního testu. Jedna žákyně nevyprodukovala dostatek slin k průkaznému testu. Manipulace s testem by byla podle Laury Roden jednoduchá i pro pedagogické pracovníky. Manipulace se slinou v této formě byla pro ně ve většině přijatelná, na rozdíl od prvního způsobu odběru a odečítání výsledku testu. Indikátor dostatečného nasátí houbičky nefunguje u všech testů, po dvou minutách ale byla houbička až na jeden případ dostatečně nasátá. Slabou stránkou je moment zacvaknutí testu do kazety, kdy může v případě velkého nasátí houbičky dojít k vystříknutí sliny mimo kazetu. „Zde by bylo nutno provést nějaké opatření proti zvýšení rizika nákazy pro pedagoga a i zde je potřeba podrobných instrukcí týkajících se hygienických předpisů. Tento test přesto hodnotím jako proveditelný pedagogickými pracovníky, ve velkém množství testů najednou v početných třídách by ale bylo náročné dodržet hygienické postupy,“ konstatuje Roden.

Jak jsme již výše uvedli, nejsnazší je dodržení hygienických postupů v případě třetího testu. Nevznikl ani žádný infekční odpad. Odebrat vzorky a označit zkumavky trvalo ve třídě s 18 žáky okolo 10 minut. Díky nižší frekvenci testování se cena tohoto testu včetně laboratorního vyhodnocení téměř nebo zcela vyrovná ceně antigenních testů při výrazně přesnějším výsledku.

Školy o svých zkušenostech komunikují

Sedlčansko není jediným místem, kde se testy zkoušely. Další zkušební testování probíhalo například v Praze, kde prováděli ve stejný den testování stejných žáků jak antigenními testy, tak metodou PCR. „Bude tam zajímavé srovnání,“ zamýšlí se Laura Roden s tím, že očekává obdobný závěr, jako učinila ona a který je ve prospěch PCR testování. Rozdíl je pouze v tom, že tam jde o testy kloktací a žáci je dělají doma. Pro vzájemné sdílení získaných zkušeností vznikla na stránkách iniciativy Lékaři pomáhají Česku registrace pro školy. Je možné se tam podívat, kde se jak testovalo, případně zapsat i další zkušenosti. „Má to sloužit ke sdílení zkušeností, případně v budoucnu k nějaké koordinaci a vytvoření vhodného postupu pro všechny školy. Zatím toto sdílení probíhá na úrovni ředitelů škol i zapojených lékařů a laboratoří prostřednictvím telefonických hovorů.

Kromě informací o testování, vyzkoušeném v Sedlčanech a Petrovicích, se na nové platformě objeví také závěry ředitele olomouckého Ústavu molekulární a translační medicíny Mariána Hajdúcha, který je šéfem výše zmíněného projektu na testování pomocí kloktání. Také tyto vzorky jsou zpracovávány v laboratoři klasickou PCR metodou, která se využívá i u výtěru z nosohltanu. „Spolehlivost kloktacích odběrů je srovnatelná s výtěrem přes tyčinku. Srovnávací studie ukázala, že rozdíl mezi oběma způsoby odběru je nevýznamný,“ říká Hajdúch. Při kloktání se zakloněnou hlavou se voda dostane až na zadní stranu hltanu, tedy do míst infekce, kam míří i štěteček při onom mnohými obávaném stěru. Princip detekce viru ze vzorku ale zůstává stejný.

Existují také PCR testy se stěrem z jazyka nebo vnitřní strany tváře. Pro učitele by ale mohlo jít o méně komfortní variantu. Z pohledu Laury Roden se tedy vítězem celého zkušebního testovacího tažení stala právě varianta se zkumavkou: „I když se mi to ze začátku zdálo divné, teď jsem nadšená. Doposud jsem byla spíš zklamaná, ale z tohoto ani trošičku. To předčilo moje očekávání,“ hodnotí spokojeně.

Rodiče hrají důležitou roli, testování doma ale vhodné není

„Dle názoru našeho týmu nelze testování školáků nechat na rodičích a provádět ho v domácím prostředí, protože by docházelo ať už úmyslně nebo neúmyslně k nesprávnému odběru vzorku a k velkému množství falešně negativních výsledků,“ upozorňuje Laura Roden. Velmi důležité je podle ní podání informací rodičům v dostatečném předstihu a pečlivé vysvětlení, které musí zaznít z úst pedagogických pracovníků, kterým rodiče své děti svěřili a pustili je k nim do procesu vzdělávání. Lze tedy očekávat důvěru v jejich rozhodnutí.

Sdílet na Facebook Sdílet na Facebook