Internetové noviny pro Střední Povltaví

Co je ta naše společnost zač?

datum: 27.12.2013
autor: Vladimír Roškot

Konec roku vybízí k bilancování. Nejen nad sebou samým, ale i nad celou naší společností, tak jako to učinil Vladimír Roškot ze Sedlčan.

Podíváme-li se někdy na „novinky“, často pak upoutá článek, který můžeme předem tušit jako kontroverzní, vyvolávající rozdílné reakce, až emoce v naší pestře rozvrstvené společnosti. Ani moc nedoporučuji otevírat diskusi, tedy příspěvky čtenářů. Bývá to hrůza.
Většinou si přispěvatelé dávají vymyšlená jména, takže si v anonymitě vylévají zlost na všechno a na kdekoho i mezi sebou a patřičně primitivně sprostě. Horší je, že tyto příspěvky – bez myšlenky, bez znalostí, natož špetky moudrosti, získávají spoustu souhlasných zelených bodů. A pokud vůbec se objeví text člověka znalého, moudrého, který uvádí na základě faktů pravdivé údaje, nebo rozumný názor, má za chvíli plno nesouhlasných červených bodů. Ale trvá někdy dlouhou dobu, než něco takového najdete, natož aby se potom objevil souhlas, např. pane XY – mluvíte mi z duše.
 Posuzovat tedy naši společnost podle takových „diskusí“, by bylo nesmírně deprimující a do budoucnosti pro naše děti asi beznadějné. Chápu zoufalství lidí, kteří např. rádi pracují a dlouho nenacházejí pracoviště, nebo pracují, ale za svou práci nedostávají tolik, aby byla rodina spokojena. A naproti tomu se zveřejní plat manažera, který by mohl živit slušně několik rodin.  Kupodivu ale nepobuřují platy např. hokejistů v NHL, kteří mají ještě mnohem více a zodpovídají jen za svou dovednost  dobře bruslit a dostat puk do branky. Ne za celý podnik. Ne za celý stát. Vychází mi např., že plat našeho prezidenta za rok, vydělá Jágr asi za týden. A skoro všem politikům se v diskusi nadává zloději, žel nejvíce těm, u kterých je to velmi sporné. Ale když je někdo přistižen s podílem na úplatku, převládá v diskusi názor, že to na něj policajti nastražili.
Nyní jsou takovým hitem „církevní restituce“. Zásluhou politiků, kteří naschvál dělají, že neznají podstatu věci a mluví evidentně tak, aby měli na své straně těch často zmiňovaných 80 % poctivých (?) občanů, kteří s tím nesouhlasí, jsou diskuse na toto téma opět neuvěřitelně plné sprostot.“ Balík“, který mají všechny církve dostat za mnoho let, každého oslňuje, představuje si ty „fláterníky“ zahrabané v přepychu. Vychází mi, že všechno, co se církvím proplatí za asi 30 let, dostávají důchodci ČR tak za dva měsíce. Roční splátka nevratného majetku činí asi dvě setinky procenta rozpočtu. Některé stavby byly vráceny církvím již před dvaceti lety a je to na nich vidět. Např. část kláštera v Milevsku. Dále je důležité, že ten zákon není výčtový, aby byl nějaký seznam nemovitostí a věcí, které se budou církvím vnucovat. Naopak se o to musí žádat a prokazovat oprávněnost žádosti. To se po takové době asi nepodaří vždy. Snad každý, kdo máme ve vlastnictví nějakou stavbu, víme něco o starostech, zodpovědnosti, předpisech, nákladech na údržbu, atd. To všechno měl na bedrech stát a zjevně to nezvládal.  Takže oddělit všechny církve od státu, je pro stát jen výhodné.  A o činnosti církevních organizací (školy, azylové domy, hospice, různé formy pomoci lidem v tísni i bezdomovcům) se ani neví, v Blesku se o tom nic nepíše. Mají zatím podporu státu, ale nebudou. Církve určitě musí vytvořit pracovní místa pro poctivé hospodáře i odborníky. Např. les nedává zisk každým rokem, ale až po mnoha letech náročné péče a výdajů. Zákon o těchto restitucích vznikal přes dvacet let a každá vláda se bála jej poslat do sněmovny. Nyní je beze změn přijat Ústavním soudem a některé strany chtějí na to referendum, nebo aspoň jednat s církvemi aby se části náhrad zřekly a kdovíco. Slibovaly před volbami, že to zruší, ale jistě věděly, tedy ty strany i pan Sobotka a Filip, že to nejde a že mohou jen děkovat panu Nečasovi, že už nemusí nic řešit oni. Prostě populismus u nás jen tak nevymizí.
Když už jsem zmínil dvě strany. KSČM není chudá. Ona zatím dostává poměrně dost majetku, který jí odkazují staří věrní členové, kteří se s potomky ideologicky neshodli, nebo od nich nemají dostatečnou péči nebo ani potomky nemají.  KSČM tedy má majetek, nemovitosti, ale ví někdo, že by něco dali státu, nebo organizovali nějaké útulky pro chudé, hospice,  azylové domy pro matky v tísni, nebo aspoň že by v mrazech uvařili bezdomovcům  polévku? Jistě ne, oni jsou stále tou vrchností (v tom špatném smyslu slova), jako do roku 89 a jen poučují, kritizují, moralizují, „co by se mělo“.  Nebo ČSSD – nějakým podivným a nerovným způsobem restituovala areál Lidový dům. Nevzdala se jej ve prospěch státu a těch dolních deseti milionů, ani jej neprodala, aby mohla peníze rozdat chudým. Naopak jej plně využívá jen pro svůj stranický i osobní prospěch a velkou část výhodně pronajímá. Asi i proto se jim nelíbí, že katolická církev převedla 20 % svých práv na nové církve, které nikdy nic nevlastnily. Ta solidarita – je to něco, co by tu stranu nikdy nenapadlo. Vlastně nikdy – ta opravdová sociální demokracie před válkou, kterou po válce brzy spolkla KSČ, to byla strana pro chudé, slabé, postižené  - opravdově. Znala je osobně a věděla si rady, jak komu konkrétně pomoci a jak získat prostředky. Takové nesmysly, jako pastelkovné pro všechny prvňáčky, to tedy ne. Teď se dokonce nabízí otázka, zda se ČSSD nebojí církví, že by s těmi vrácenými prostředky předvedly, jak se dá potřebným opravdově pomoci. Bez tiskových konferencí a konfrontačních projevů. Kdo byl asi pozván k péči o prezidenta Zemana po jeho úrazu? Přece obětavé a hlavně diskrétní řádové sestry boromejky (z nemocnice milosrdných sester sv. Karla Boromejského). U nich byla jistota zejména té diskrétnosti.
Naše společnost je tedy zatím stále – jak se říká „v postkomunistickém vývoji“ a je jistě pravda, že se to vleče. Je zatím naivní chtít tady zavádět např. švýcarské zákony a vůbec doufat ve všemocnou sílu nějakých zákonů, když je u nás běžné nic nerespektovat. Také je naivní doufat, že nám pomůže platit další tisíce nových policistů. Důležitější je, jaký budí policie respekt u těch „nepřizpůsobivých“ a hlavně, zda se nebojí a to opravdu nikoho, při péči o dodržování platných zákonů.

Sdílet na Facebook Sdílet na Facebook