Internetové noviny pro Střední Povltaví

Chcete obohatit svou mysl? Pak je tu pro vás FIE!

datum: 07.05.2017
autor: -red-

Škola Propojení začala v 2. pololetí letošního školního roku zkušebně začleňovat do výuky tzv. Feuersteinovu metodu instrumentálního obohacování (Feuerstein Instrumental Enrichment - FIE), a to formou kroužku, kterého se účastní zájemci z řad žáků 5. tříd. Tato metoda vychází z přesvědčení, že lidské schopnosti a inteligence se mohou během života vyvíjet, a my se tedy můžeme naučit překonat svou domnělou hranici. Metoda využívá speciálního souboru cvičných listů zvaných instrumenty, jejichž obtížnost postupně stoupá a lidská mysl se cvičí tak, aby se adaptovala na nové a nové úkoly.

Cvičné listy vypadají různě: buď jako „změť“ malých bodů, které ovšem v sobě skrývají různě propojené obrazce, nebo mají podobu fázových obrázků, jejichž pokračování musíme vydedukovat. Tuto metodu začala lektorovat paní učitelka Jitka Jandová.

A jak se na nový způsob učení dívají ti, kteří si ho již v tomto pololetí vyzkoušeli? Na otázky odpovídala děvčata z 5.A třídy Míša Čížková, Sára Vlásková, Nela Páclová, Barbora Krubnerová a Tereza Štefanová a ptala se Vendula Mašková, učitelka 2. stupně a matka jedné z frekventantek kroužku FIE. V zájmu co největší autenticity ponecháváme odpovědi děvčat téměř bez stylistických úprav.

Jakým způsobem v hodinách pracujete?

Paní učitelka vykládá o stránce z pracovního sešitu, kterou budeme dělat. Říkáme si, jaká strategie k vyřešení problém bude nejlepší, co je na obrázku výjimečné, jakých nápověd si máme všímat. Při povídání si dáváme pozor, aby věta nezačínala spojkou že. Když mají někteří hotovo, dostanou od paní učitelky otázku k přemýšlení (např. o  čem nás informují barvy). Nejdříve si ale vzájemně zkontrolují, zda mají vše správně. Při spojování bodů dáváme pozor, abychom vytvořili určitý obrazec, pomáháme si papírky.

Někdy si povídáme o fázových obrázcích – odhadujeme, jak bude vypadat další obrázek.

 

Je důležitý při této práci u každého stejný výkon?

Ne, nemusíme chvátat, pracujeme podle svého tempa. Nejde o počet vyplněných stránek. Když něco nestihneme, nevracíme se a pokračujeme dál. Úkoly však nesmíme přeskakovat. Proto má někdo splněných úkolů víc, někdo míň, ale to není důležité. Když si nevíme rady, paní učitelka nám pomůže radou nebo nápovědou.

Jak vypadá spolupráce s ostatními spolužáky ve skupině?

Když vidím souseda, který neví, jak dál postupovat, zeptám se, zda chce pomoct. Pokud ano, navrhnu, poradím postup, ale řešení ne. K tomu musí dojít sám.

Jak opravujete v těchto úkolech chyby?

Paní učitelka nám promítá každý list na interaktivní tabuli, kde my zakreslujeme naše řešení. Když objevíme chybu, paní učitelka se ptá, jaké řešení navrhují ostatní. Pokud paní učitelka při procházení třídou u někoho zjistí chybu, upozorní ho, aby se ještě jednou nad daným úkolem zamyslel.

Jak vypadá průběh hodiny FIE?

Na začátku i na konci máme speciální pozdrav, potom opakujeme z minulého hodiny, co se nám dařilo, nebo naopak nepovedlo. Říkáme si, co by mohlo naše výsledky tuto hodinu zlepšit. Potom pracujeme s pracovními listy, povídáme si, co v nich budeme dělat, vysvětlujeme si nejasnosti. Pak řešíme úkoly, ti nejrychlejší se zamýšlejí nad otázkou od paní učitelky a diskutují nad odpověďmi. Na konci hodiny hodnotíme, jak se nám dařilo.

Co tyto hodiny přinášejí přímo vám?

Zamýšlíme se nad způsobem vlastního uvažování, učíme se volit nejlepší strategie při řešení úkolů, soustředit se.  Fie nás baví, proto budeme tento kroužek navštěvovat i v 6. ročníku (pozn.aut. – divíte-li se výrazům jako strategie nebo problém v 5. ročníku,  jste na tom stejně jako já. Děvčata však znají význam těchto výrazů a se samozřejmostí je používají).

Pokud vás tato metoda zaujala, škola Propojení vás srdečně zve na ukázkové hodiny této metody pod vedením paní učitelky Jitky Jandové, které proběhnou 16.5. a 18.5. v 15.30 (po oba dny) ve třídě 7.B. 

Sdílet na Facebook Sdílet na Facebook